Cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện của gần 100 trường đại học và cao đẳng uy tín của Hoa Kỳ.
Song song với triển lãm còn có các hội thảo về
·         Thủ tục xin học
·         Tìm kiếm Cơ hội học bổng
·         Xin Visa
·         Các kỳ thi đầu vào đại học