Trân trọng thông báo đến quý Thầy Cô các Khoa/Bộ môn/Trung tâm nội dung thông báo v chương trình Trao đổi Hc Gi Vit Nam 2011 cho các ng viên ca trường ĐH Nông Lâm Tp HCM. Nhà trường và phía Chương trình Fulbright sẽ tổ chức một buổi giới thiệu và trao đổi về chương trình vào Th tư, ngày 29 tháng 9 năm 2010 từ 9:30 đến 11:00 tại Phòng họp 2 – Nhà Thiên Lý.

 

Bui gii thiu s dành nhiu thi gian tr li mi câu hi liên quan đến vic np đơn cũng như quá trình và tiêu chí tuyển chn.

 

Đề nghị các Khoa/Trung tâm/Bộ môn thông báo rộng rãi đến các thầy cô có quan tâm và mời Thầy Cô đến dự buổi trao đổi.

 
 

Trân trọng kính chào.

 
 

TL. Hiệu trưởng                                                                                                                             

P. Phòng HTQT

 
 
 
 

TS. Nguyễn Phú Hòa

 

Số lần xem trang: 11800
Điều chỉnh lần cuối: 24-09-2010

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm ba năm ba

Xem trả lời của bạn !