CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI
 
TT
Tên dự án
 
Tên cơ sở nước ngoài liên kết
Ngành đào tạo
Thời gian đào tạo
  1.  
Chương trình Nghiên cứu và đào tạo vùng Đông Nam Á (Mekarn)

Đại học Nông nghiệp Thụy Điển tại Upsala (SLU) cấp bằng Thạc sĩ

- Trường đại học Nông Lâm làm điều phối viên chương trình

- Cơ quan tham gia: Đại học An Giang, Cần Thơ, Nông Lâm Huế, Viện Chăn nuôi Quốc gia, và các trường đại học Cambodia, Lào và Thái Lan

Hệ thống canh tác bền vững dưạ trên Chăn nuôi gia súc
1/1/2004-31/12/2008
Gia hạn 2008-2011
Mỗi khóa 2 năm
 
  1.  
Chương trình đào tạo Thạc sỹ nghề với ĐH Tours của Pháp (DESS)

Đại học Rabelais Tp. Tours (Cộng hòa Pháp). Văn bằng do ĐH Rabelais – Tours cấp (DESS)

Chăn nuôi, môi trường, vệ sinh và chất lượng

2001-2009
Thời gian 12 tháng (6 tháng học, 6 tháng làm thí nghiệm
  1.  

Chương trình liên kết đào tạo với RMIT-Úc (RMIT) – Đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ

Đại học Royal Melbourne Insitute of Technology (RMIT)
(Trong khuôn khổ Chương trình 322-Học bổng nhà nước)

Khoa học sự sống và công nghệ sinh học

2006-2013
- Thạc sĩ: 1 + 1
- Tiến sĩ: 2+2 (2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại Úc)
  1.  

Dự án liên kết đào tạo chất lượng cao với Đại học UC Davis – Hoa Kỳ

Đại học California tại Davis (UC Davis) -

Áp dụng chương trình liên kết đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoa học và công nghệ thực phẩm (Bậc đại học)

2007-2012
Đại học hệ chính quy – 4 năm, tại ĐHNL
  1.  

Dự án liên kết giáo dục sau đại học về quản lý và nuôi trồng thủy sản với nền công nghiệp chế biến thông qua các chương trình thực tập –internship  

(Asia-Link)

Viện Kỹ thuật Á Châu (AIT), Khoa quản lý nuôi trồng Thủy sản (AARM). Thái Lan

 Quản lý và nuôi trồng thủy sản với hoạt động chế biến công nghiệp và xuất khẩu

 
2007 – 2010
 
  1.  

Dự án nâng cao năng lực xuất khẩu lương thực thực phẩm của Việt Nam thông qua nâng cao chất lượng trong công nghiệp chế biến

Đại học Francois Rabelais of Tours (Pháp)
An toàn vệ sinh thực phẩm

Chất lượng sản phẩm chế biến

2007 - 2009
 

Số lần xem trang: 3784
Điều chỉnh lần cuối:

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu ba tám sáu

Xem trả lời của bạn !