Đây là hội thảo do BIOTEC tổ chức tại Thái Lan,  dành cho các giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên quan tâm.

Thời gian diễn ra hội thảo: từ ngày 14-17 tháng 12 năm 2010. Thông tin chi tiết xin xem thông báo: data/Thông báo HỘI THẢO BIOTEC.doc

P. HTQT

Số lần xem trang: 348
Điều chỉnh lần cuối:

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai hai tám hai

Xem trả lời của bạn !