Kính gửi các Khoa/Trung Tâm.

Để xem xét duyệt nội dung bản brochure của trường lần cuối trước khi in, đề nghị các khoa download về mở bằng password cung ứng theo công văn thông báo, chỉnh sửa và gửi về Phòng HTQT.

Thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email iro_nlu@hcmuaf.edu.vn

Hạn chót 7/9 /2010

Các đơn vị không có phản hồi coi như chấp nhận nội dung của Brochure hiện tại.

Trân trọng.

 

Phòng htqt

Donwload nội dung brochure (bản không có hình ảnh) ở đây

Số lần xem trang: 343
Điều chỉnh lần cuối: 26-11-2010

SỰ KIỆN ĐÃ HOÀN THÀNH

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một năm một sáu

Xem trả lời của bạn !