Phòng Hợp tác Quốc tế xin thông báo chương trình trao đổi cán bộ và  sinh viên giữa các Trường đại học Thái Lan với các Trường thuộc tiểu khu vực Sông Mêkông năm 2011.

Xin xem thông báo trong file đính kèm: data/Exchange program bet Thai land and VN 2011.doc 
Thời hạn nộp hồ sơ: Các ứng viên gửi hồ sơ về P. HTQT trước ngày 25/8/2010
 
Trân trọng
P.HTQT
                                                                    

Số lần xem trang: 11798
Điều chỉnh lần cuối: 02-08-2010

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba không tám bảy

Xem trả lời của bạn !