Vào lúc 8giờ30 ngày 07 tháng 07 năm 2010, Hội thảo về "Starch digestion" do Tiến sĩ  Peter Sopade thuộc Đại học Queensland trình bày với giảng viên và sinh viên Bộ môn Công nghệ Hóa học  tãi phòng RD305 Khu Rạng Đông, Đại hoc Nông Lâm .

 

 

Số lần xem trang: 328
Điều chỉnh lần cuối:

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy hai hai một

Xem trả lời của bạn !