Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo chương trình học bổng  ADS bắt đầu nhận đơn cho năm học 2011/2012.

Thời hạn nhận đơn bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2010.

Để biết thông tin chi tiết làm ơn truy cập trang web: www.asdiv.edu.vn,  hoặc email: info@asdiv.edu.vn

Trân trọng.

P. HTQT

 

 

Số lần xem trang: 11798
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một một năm tám

Xem trả lời của bạn !