Nhằm hỗ trợ cho các giảng viên, cán bộ nghiên cứu trẻ trong trường tiếp cận và vận dụng các kỹ năng cần thiết cho việc viết các dự án nghiên cứu nhỏ xin tài trợ của nước ngoài, Phòng Hợp tác Quốc tế xin phép tổ chức một lớp tập huấn viết dự án vào ngày 25/6/2010 từ 8:00 đến 15:00 tại phòng họp multimedia - Thư Viện.

 

Mục tiêu

- Tập huấn kỹ năng viết dự án nghiên cứu quy mô nhỏ cho các cán bộ, giảng viên trẻ của trường.

- Gửi dự án đi tham dự tranh giải tài trợ tại một số cơ quan hỗ trợ quốc tế.

Nội dung tập huấn

- Các bước chung về viết dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế;

- Viết một dự án nhỏ theo yêu cầu của IFS và các tổ chức đang kêu gọi nộp dự án xin tài trợ;

- Viết, chỉnh sửa dự án, hướng dẫn nộp hồ sợ dự án.

 

Thông báo đã gửi về các khoa để lên danh sách các cán bộ tham gia tập huấn.

Để chuẩn bị cho tốt buổi tập huấn, đề nghị các thầy cô đã đăng ký tham gia chuẩn bị trước đề cương của mình theo mẫu sau:

Mẫu đề cương nghiên cứu của IFS

Trân trọng.

 

 

Phòng HTQT

 

Số lần xem trang: 330
Điều chỉnh lần cuối: 02-08-2010

SỰ KIỆN ĐÃ HOÀN THÀNH

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu năm sáu chín

Xem trả lời của bạn !