Vào lúc 18:00 - 20:00 ngày 21 tháng 6 năm 2010, HỘI THẢO GIÁO DỤC HÀ LAN sẽ diễn ra tại Văn phòng hỗ trợ Giáo dục Hà Lan NUFFIC NESO Vietnam. Thông tin chi tiết xin  xem file đính kèm: data/POSTER(1).pdf

Số lần xem trang: 334
Điều chỉnh lần cuối:

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín ba tám hai

Xem trả lời của bạn !