HỘI THẢO AIT

AIT SEMINAR

 

KỸ THUẬT CHO TƯƠNG LAI -

ĐỔI MỚI VÀ ỨNG DỤNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ENGINEERING THE FUTURE – AN INNOVATIVE DEVELOPMENT AND APPLICATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 

Phiếu đăng ký

Nội dung chương trình

Số lần xem trang: 351
Điều chỉnh lần cuối:

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám một tám ba

Xem trả lời của bạn !