Khóa học dành cho các lãnh đạo trẻ, tập trung vào ba chủ đề chính: Quản lý dự án, Quản lý tài chính, và Quản lý nhân sự. Khóa học kéo dài 3 tuần. Học bổng toàn phần bao gồm chi phí đi lại. Tham khảo thông tin và application form đính kém

Thông tin

Application form

Số lần xem trang: 11799
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một hai hai bốn

Xem trả lời của bạn !