Mục tiêu:

Nhằm giúp duy trì các quan hệ Khoa học, những người đã từng được nhận Học bổng dài hạn của DAAD hay những người đã được đào tạo tối thiểu một năm tại CHDC Đức, có thể nộp đơn cho Chương trình này để tiến hành một Chương trình Nghiên cứu hay làm việc tại một Trường Đại học hay một Viện Nghiên cứu tại Đức.

Thời gian tài trợ:

Thời gian tài trợ cho Chương trình này, tùy thuộc vào chương trình Nghiên cứu hay làm việc của người nộp đơn, là từ 01 tháng đến 03 tháng.

Mức học bổng:

Mức học bổng hàng tháng là 1.840,- EUR. DAAD không thể đài thọ chi phí ăn ở hay đi lại.

Điều kiện cho Chương trình này:

  • Người muốn được mời lại đã phải trở về và làm việc tại Việt Nam tối thiểu là 03 năm

  • Cơ sở để xét cho Chương trình này là một đề cương Nghiên cứu và kế hoạch làm việc thật sự thuyết phục và rõ ràng cho thời gian làm việc tại Đức. Đề cương Nghiên cứu và kế hoạch làm việc cần phải được thống nhất về nội dung lẫn thời gian với nơi đến Nghiên cứu hoặc đồng nghiệp của Đức. Trong hồ sơ xin tham gia Chương trình này, phải có giấy xác nhận đồng ý cùng hợp tác và có đề cập cụ thể đến người nộp đơn

  • Nơi đến Nghiên cứu hay làm việc phải chứng minh là sẽ chu cấp một chổ làm việc

  • Chương trình này của DAAD chỉ có thể được duyệt một lần trong vòng 3 năm

Hồ sơ:

  • Thông tin về các hồ sơ cần phải nộp kèm có thể tìm thấy trong bộ hồ sơ cho Chương trình này trên mạng Internet (www.daad.de/de/form) hay tại Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội, các Giảng viên DAAD hay tại Trung tâm Thông tin DAAD.

  • Hồ sơ chưa đầy đủ không thể xét được

Thông tin

Số lần xem trang: 12037
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy năm sáu năm

Xem trả lời của bạn !