Mục tiêu:

Học bổng Nghiên cứu dành cho các Cán bộ Khoa học trẻ nước ngoài, có đề tài Nghiên cứu hoặc đề tài Nghiên cứu chuyên sâu, muốn thực hiện tại một Trường Đại học hoặc một Viện Nghiên cứu của Đức. Với Học bổng này có thể thực hiện được các mục tiêu sau đây:

 • Thực hiện một phần đề cương Nghiên cứu tại một Trường Đại học Đức, trong khuôn khổ đề tài Nghiên cứu sinh trong nước (kể cả Chương trình "DAAD-Sandwich-Modell/Chương trình đồng hướng dẫn") dành cho các nước đang phát triển, thông tin trên Internet http://www.daad.de/extrainfo

 • Thực hiện đề tài Nghiên cứu tại một Trường Đại học Đức. Một số lĩnh vực chuyên môn đặc biệt, Chương trình Nghiên cứu sinh có qui trình riêng được hướng dẫn cụ thể trên Internet, địa chỉ http://www.daad.de/ipp

 • Thực hiện một đề tài Nghiên cứu hoặc một phần đề tài Nghiên cứu tại một Trường Đại học Đức, song không nhận văn bằng Tốt nghiệp của Đức

Thời gian tài trợ:

 • Thời gian hưởng Học bổng do Hội đồng xét duyệt Học bổng xem xét và quyết định, dựa trên cơ sở xét duyệt Đề cương Nghiên cứu và kế hoạch thực hiện đề tài Nghiên cứu. Về nguyên tắc, thời gian hưởng Học bổng có thể đến 06 tháng cho Nghiên cứu ngắn hạn; có thể 3 năm cho một Luận văn Tiến sĩ hoàn chỉnh

 • Học bổng toàn phần chỉ dành cho Nghiên cứu sinh có đề tài Nghiên cứu thuộc các Chương trình tài trợ đặc biệt, mà những đề tài này không có đầy đủ điều kiện Nghiên cứu cũng như hướng dẫn để có thể thực hiện được ở trong nước hoặc vì lý do về nội dung đề tài cần thiết phải Nghiên cứu ở Đức

 • Học bổng Nghiên cứu sinh toàn phần ở Đức được kéo dài 3 năm, được gia hạn từng năm một, căn cứ vào kết quả Nghiên cứu do Hội đồng Khoa học chuyên ngành đánh giá

Mức học bổng:

 • Căn cứ vào trình độ được đào tạo, DAAD sẽ chi trả Học bổng hàng tháng: Cử nhân: 750 EURO, Nghiên cứu sinh: 1.000 EURO (Nghiên cứu sinh với ít nhất 2 năm Nghiên cứu khoa học); phụ cấp tiền vé đi lại, gửi hàng và bảo hiểm y tế

 • Nếu thời gian lưu trú trên 6 tháng, những người hưởng Học bổng sẽ được nhận phụ cấp Học tập và Nghiên cứu, phụ cấp tiền nhà và phụ cấp gia đình. Trong từng trường hợp cụ thể, có thể được tài trợ cho một khóa học ngoại ngữ (xem thêm trong các qui định của DAAD)

 • Những Nghiên cứu sinh trong Chương trình “DAAD-Sandwich-Modell/Chương trình đồng tài trợ" có quy định riêng.

Các điều kiện xin Học bổng:

 • Những người đã Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, loại xuất sắc đều có thể xin Học bổng Nghiên cứu của DAAD. Muộn nhất, tại thời điểm bắt đầu Học bổng đã phải có bằng Diplom, Master (Thạc sĩ) hoặc trong trường hợp ngoại lệ đã Tốt nghiệp Cử nhân hệ chính qui (Bachelor), hoặc đã có bằng Tiến sĩ (học sau Tiến sĩ)

 • Nghiên cứu sinh trong nước phải có đầy đủ các điều kiện nhập học tại một Trường Đại học trong nước

 • Giấy xác nhận về việc hướng dẫn Khoa học của Giáo sư Đức, xác định đề tài Nghiên cứu và sẵn sàng bố trí chỗ làm việc tại Trường hoặc Viện nghiên cứu của Đức, về nguyên tắc, giấy này sẽ cùng nộp với hồ sơ xin Học bổng. Bắt buộc phải có ý kiến đánh giá kết quả luận văn của Giáo sư hướng dẫn

 • Những đối tượng xin Học bổng trong khuôn khổ của Chương trình Nghiên cứu sinh đặc biệt (http://www.daad.de/ipp), cần thiết phải có giấy xác nhận của khóa học hoặc ít nhất phải minh chứng đã có trao đổi ý kiến với phòng quản lý đào tạo khóa học, giấy xác nhận nộp cùng với hồ sơ xin Học bổng

 • Bên cạnh những kết quả Học tập từ trước đến nay, việc xem xét và lựa chọn quan trọng nhất là đề cương Nghiên cứu có tính thuyết phục cao và có kế hoạch thực hiện đề tài tốt trong thời gian Nghiên cứu ở Đức, điều này phải được Giáo sư hướng dẫn thống nhất khẳng định với bộ môn/khoa chuyên ngành

 • Ngoại ngữ sẽ phụ thuộc vào chuyên môn của đối tượng xin học bổng, song việc học tiếng Đức có thể được thực hiện khi còn ở trong nước. Đặc biệt đối với các Cán bộ Khoa học thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, hoàn toàn có thể được chấp nhận Nghiên cứu bằng tiếng Anh, nếu cơ sở Nghiên cứu thống nhất ý kiến. DAAD sẽ quyết định theo từng trường hợp cụ thể, Nghiên cứu sinh trước khi bắt đầu Nghiên cứu có thể được tham gia một khóa học tiếng Đức (do DAAD đài thọ). Khóa học này không quá 6 tháng cho cả thời gian Nghiên cứu

 • DAAD cấp Học bổng Nghiên cứu cho Nghiên cứu sinh và các Cán bộ Khoa học trẻ có giới hạn tuổi đến 32. Những thông tin cụ thể có thể xem trên Internet http://www.daad.de

 • Tại thời điểm nhận Học bổng, đối tượng xin Học bổng đã ở Đức quá 2 năm thì hồ sơ xin Học bổng sẽ không được xem xét

 • Phần hướng dẫn đặc biệt dành cho Cán bộ ngành Y học: Hướng dẫn thêm về Học bổng Nghiên cứu của DAAD dành cho việc đào tạo tiếp tục chuyên sâu thuộc ngành Y http://www.daad.de/extrainfo

Hồ sơ xin học bổng:

 • Các thông tin về việc hoàn tất và nộp hồ sơ được hướng dẫn trong mẫu đơn "Đơn xin Học bổng đi Học/Nghiên cứu” và cũng có thể lấy trên Internet http://www.daad.de/de/form

 • Chỉ những hồ sơ đầy đủ mới được DAAD xem xét

Thông tin đặc biệt về các nước, thời gian, địa điểm và Tư vấn:

Theo: DAAD Hà Nội

Số lần xem trang: 11799
Điều chỉnh lần cuối: 19-03-2010

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không chín hai ba

Xem trả lời của bạn !