Thành phần: Đoàn đại học La Trobe gồm có:
 
- GS. John Rosenberg, Deputy Vice Chancellor International


- Mr. Leon Lydell, Executive Director
 
- Mr. Jason Xue, SEA Manager
 
- Mr. Thu Nguyen
 
Mục đích cuộc gặp: Tìm hiểu xây dựng đối tác đào tạo và nghiên cứu
 
Thời gian: tu 14 giờ ngày 23/3/2010

Số lần xem trang: 324
Điều chỉnh lần cuối: 02-04-2010

SỰ KIỆN ĐÃ HOÀN THÀNH

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một hai bảy bảy

Xem trả lời của bạn !