Từ năm 2002, Trường ĐH Picardie Jules Vernes – Pháp đã có liên kết đào tạo với ĐH Nông Lâm thông qua đợt thực tập của Cô Trần Thị Lệ Minh tại Pháp. Từ đầu năm 2007, ĐH Picardie đã lien tiếp gửi sinh viên đến thực tập tại Bộ môn Công nghệ Sinh học. Từ các mối quan hệ hợp tác đó, đoàn Trường ĐH Picardie Jules Vernes sẽ đến thăm trường vào ngày 30/03/2010.

Mục đích chuyến thăm là nhằm đặt mối quan hệ hợp tác nghiên cứu về Hợp chất tự nhiên và đào tạo (cho phép sinh viên hoặc giáo viên ĐH Nông Lâm đến thực hiện đề tài Ths, TS, nhận văn bằng liên kết…)

Dẫn đầu phái đoàn là TS. Thierry Langlet – Viện trưởng IUT d’Amiens thuộc Trường ĐH Picardie Jules Vernes. Hỗ trợ cho đoàn từ phía ĐH Nông Lâm là Ths. Huỳnh Công Luyện, hiện là nghiên cứu sinh tại IUT d’Amiens.

 

Số lần xem trang: 332
Điều chỉnh lần cuối: 17-03-2010

SỰ KIỆN ĐÃ HOÀN THÀNH

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba hai một

Xem trả lời của bạn !