Khoa Công nghệ Thực phẩm tiếp đoàn Hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Singapore đến thảo luận các thành tựu nghiên cứu và phát triển và tham quan một số cơ quan, nhà máy sản xuất của ngành Công nghệ chế biến thực phẩm ở việt Nam.

Thời gian: 15:00 -16h30 ngày 22/03/2010.

Thành phần tham dự: Khoa Công nghệ thực phẩm, thư mời.

 

 

Số lần xem trang: 328
Điều chỉnh lần cuối: 17-03-2010

SỰ KIỆN ĐÃ HOÀN THÀNH

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu bảy tám năm

Xem trả lời của bạn !