Kết hợp với Hiệp Hội các Nhà Quản trị doanh nghiệp Kansai, Nhật Bản, (Kansai Association of Corporate Executives), Nhà trường dự định kết hợp tổ chức hội thảo " Hệ Thống Giáo dục Việt Nam" ngày 09/03/2010 tại Phòng họp 1 - Nhà Thiên lý - Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

 Mục tiêu hội thảo lần này là nhằm giới thiệu và thảo luận về hệ thống giáo dục Đại học ở Việt Nam và vai trò, vị thế của Trường Đại học Nông Lâm trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Trong hội thảo này sẽ bàn thảo về khiá cạnh hợp tác quốc tế của trường Đại học Nông Lâm, cũng như đánh giá ý nghĩa của việc hợp tác quốc tế trong đào tạo và đánh giá hệ thống giáo dục đại học của Nhật bản và tìm hiểu sự khác nhau giữa hai hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và Nhật Bản, cũng như đánh giá Nhật Bản là đối tác chiến lược hợp tác đào tạo so với các nước khác trong khối Asian ví dụ như là Trung Quốc.

Thành phần tham dự: theo thư mời

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
------oOo-------
Ngày 09/03/2010
 

Thời gian
Nội dung chương trình
Người trình bày
14h00-14h10
Phát biểu và giới thiệu thành viên của Hiệp Hội các nhà Quản trị doanh nghiệp Kansai
Ông Takeo OBAYASHI, Giám đốc Hiệp Hội các nhà Quản trị doanh nghiệp  Kansai
14h10-14h20
Phát biểu và giới thiệu thành viên tham dự của Trường Đại học Nông Lâm
Đại diện Ban Giám Hiệu
Session 1
14h20-15h20
Hệ thống Giáo dục Việt Nam
Đại học Nông Lâm
14h20-14h50
- Trình bày tóm ngắn ngọn hệ thống giáo dục Việt Nam và các chính sách cơ bản về giáo dục ở Việt Nam.
 
- Giới thiệu hệ thống giáo dục chất lượng cao ở Việt Nam và sự phân ranh giữa Cao Đẳng và Đại học
Đại diện Đại học Nông Lâm
14h50-14h55
- Đặt vấn đề và câu hỏi
Ông Yutaka TAKENHANA, Phó Chủ tịch Ủy Ban Phát triển Nhân sự của Hiệp hội Kansai
14h55-15h20
Thảo luận về:
- đặc tính, lợi thế, và các vấn đề trong giáo dục ở Việt nam
- những khác nhau giữa hệ thống giáo dục Việt Nam và Nhật Bản
Các thành viên tham dự
Session 2
Trao đổi chương trình giảng dạy quốc tế của Trường Đại học Nông Lâm – Tp. HCM
 
15h20-15h50
Giới thiệu tóm tắt về cơ cấu tổ chức, vị thế trường Đại học Nông Lâm trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt nam, cũng như các hoạt động hợp tác quốc tế với các trường viện nước ngoài và các chương trình trao đổi sinh viên – ý nghĩa của các chương trình liên kết.
Phòng HTQT
15h50-15h55
Nêu vấn đề và đặt câu hỏi
Bà Mari SAKAI, Phó chủ tịch Ủy Ban thúc đẩy hợp tác hài hòa và tồn tại với các nước Asian và Phó chủ tịch Ủy Ban Nông nghiệp của Hiệp hội Kansai.
15h55-16h20
Thảo luận với các nội dung sau:
-          Ý nghĩa việc thúc đẩy hợp tác với các Trường Đại học nước ngoài đối với các trường Đại học Việt Nam nói chung
-          Mặt tích cực của xã hội Việt Nam đối với sinh viên học ở nước ngoài
-          Đánh giá các trường Đại học của Nhật như là một đối tác hợp tác khi so sánh với các nước khác ví dụ như là Trung Quốc
Thành viên tham dự
16h20-16h30
Tổng kết và bế mạc
 
-          Bài đúc kết củaHiệp hội Kansai
-          Bài đúc kết của của Trường Đại học Nông Lâm
-          Tặng quà lưu niệm của đại học Nông Lâm cho Đại diện của Hiệp Hội.
 
 
Ông Takeo OBAYASHI
 
Đại diện Ban Giám Hiệu

 

Số lần xem trang: 326
Điều chỉnh lần cuối: 17-03-2010

SỰ KIỆN ĐÃ HOÀN THÀNH

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm hai năm chín

Xem trả lời của bạn !