Ngày 10/02/1010 diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Northwest A&F – Trung Quốc và ĐH Nông Lâm TP. HCM. TS. Trịnh Trường Giang - Hiệu trưởng nhà trường và GS. Sun Wuxue - Hiệu trưởng ĐH Northwest A&F đại diện hai Trường ĐH ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

 TS. Trịnh Trường Giang và GS. Sun Wuxue ký bản ghi nhớ hợp tác

 Các lĩnh vực hợp tác được ký kết như sau:

- Trao đổi học thuật, đào tạo và nghiên cứu.

-  Khuyến khích các họat động trao đổi sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc

- Trao đổi tài liệu, ấn bản và thông tin nghiên cứu khoa học

- Trao đổi cán bộ giảng viên. 

Lãnh đạo hai trường khui sâm banh chúc mừng mối quan hệ hợp tác

Ảnh lưu niệm với đoàn ĐH A&F

Số lần xem trang: 390
Điều chỉnh lần cuối: 28-08-2014

CÁC HOẠT ĐỘNG HTQT CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn ba tám năm

Xem trả lời của bạn !