Sau quá trình thảo luận và xúc tiến quan hệ hợp tác nghiên cứu trao đổi về khoa học công nghệ và giáo dục, vào lúc 15:00 ngày 10/2/2010, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM và Đại học NorthWest A&F (Trung Quốc) sẽ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác đặt nền móng lâu dài cho quan hệ của hai trường.

Kính mời quý Thầy cô quan tâm đến tham dự và chứng kiến tại phòng 1 nhà Thiên Lý .

Phòng HTQT

Số lần xem trang: 325
Điều chỉnh lần cuối: 17-03-2010

SỰ KIỆN ĐÃ HOÀN THÀNH

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám năm chín bốn

Xem trả lời của bạn !