Liên quan tới học bổng của Tập đoàn Ajinomoto, rút kinh nghiệm từ quy trình tuyển chọn năm vừa rồi, Quỹ học bổng có đề nghị Ajinomoto
Việt Nam chỉnh sửa quy trình tuyển chọn ứng viên cho năm nay.

1.	Mục đích
Chương trình này cho phép các sinh viên đến từ 5 quốc gia Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, và Việt Nam) có mong muốn ghi danh vào chương trình đào tạo Thạc sỹ (chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Khoa học và Đời sống) tại trường Đại học Tokyo tìm được học bổng trước khi đến Nhật du học. Mục đích của quỹ là giúp các cá nhân trau dồi thêm khả năng lãnh đạo trong thế kỷ XXI và đóng góp vào sự phát triển chung của châu Á và toàn thế giới, cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và Nhật Bản.

2. Tiêu chí xét duyệt
Người nộp đơn có mong muốn được tuyển sinh vào chương trình đào tạo Thạc sỹ với chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và khoa học đời sống (ngoại trừ Y khoa và Thú y) tại trường Đại học Tokyo phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây:
a. Người nộp đơn phải là công dân của một trong các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines hay Việt Nam.
b. Người nộp đơn đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp với kết quả học tập xuất sắc (xếp loại xuất sắc trong suốt 16 năm học) và phải được Hiệu trưởng hay Trưởng khoa thuộc trường Đại học tiến cử dự tuyển hay đáp ứng được các tiêu chuẩn để học tại trường Đại học Tokyo.
c. Người nộp đơn phải dưới 35 tuổi tính đến ngày 01 tháng 04 năm 2011.
d. Về nguyên tắc, người nộp đơn phải có sự phê chuẩn từ trường Đại học Tokyo về việc chấp thuận là Sinh viên nghiên cứu quốc tế sau đại học (dưới đây gọi tắt là sinh viên dự bị Thạc sỹ ) và chính thức trở thành sinh viên dự bị Thạc sỹ vào tháng 04 năm 2011 hay tháng 10 năm 2011.
e. Người nộp đơn sẽ trở thành sinh viên dự bị Thạc sỹ của trường Đại học Tokyo phải vượt qua được ít nhất kỳ sát hạch năng lực Nhật ngữ 3 kyu (sau đây gọi là “JLPT” 3kyu) không trễ hơn tháng 12 năm.
f. Người nộp đơn phải nộp đơn trực tiếp từ 5 quốc gia đề cập trên và sẵn sàng làm thủ tục tuyển chọn khi cần thiết.
g. Người nộp đơn phải có thể chất và sức khỏe tốt cũng như ý thức học tập tốt.
h. Người nộp đơn phải chưa từng nhận bất kỳ học bổng nào khác.

3. Giá trị học bổng
a. Đối với sinh viên dự bị Thạc sỹ: 150.000¥/ tháng (trong tối đa 1 năm).
b. Đối với sinh viên Cao học: 180.000¥/tháng (trong tối đa 2 năm).
c. Các chi phí thi cử, nhập học và học phí: được hỗ trợ đầy đủ.
d. Vé máy bay (đến và về từ Nhật): hỗ trợ 200.000¥ (tương đương với vé máy bay hạng tiết kiệm).

4. Số lượng sinh viên trúng tuyển
01 sinh viên từ mỗi nước (Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam) sẽ được chọn để cấp học bổng.
Tại Việt Nam, trong năm 2010 sẽ ưu tiên cho các ứng viên đến từ một trong các ngành của các trường sau:
• Đại học:
_ Đại học Bách khoa Hà Nội.
_ Đại học Nông nghiệp 1.
_ Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh.
_ Đại học Khoa học tự nhiên Tp Hồ Chí Minh.
_ Đại học Cần Thơ.
• Chuyên ngành:
_ Công nghệ sinh học.
_ Công nghệ thực phẩm.
_ Nông nghiệp.

5. Thời hạn tài trợ học bổng
Học bổng được tài trợ tối đa 03 năm, bao gồm 01 năm học dự bị Thạc sỹ và tối đa 02 năm học Thạc sỹ. Trường hợp người nhận học bổng nhập học với tư cách sinh viên dự bị Thạc sỹ, học bổng sẽ bị ngưng cấp nếu người nhận học bổng không đậu kỳ thi đầu vào đối với chương trình đào tạo Thạc sỹ trong vòng 01 năm sau khi đến Nhật.

6. Chi tiết đơn xin của mỗi khoa thuộc Đại học Tokyo
Người nộp đơn có thể đăng ký với tư cách sinh viên dự bị Thạc sỹ tại các khoa thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Khoa học Đời sống (ngoại trừ Y khoa và Thú y) của trường Đại học Tokyo. Tham khảo phụ lục 1 để biết thêm chi tiết.

7. Thời hạn nộp đơn
Ngày 23 tháng 03 năm 2010.

8. Hồ sơ xin học bổng
a. Mẫu đơn xin học bổng (mẫu 1) và chương trình học (mẫu 2).
b. Bản sao kết quả học tập của trường Đại học hoặc khoa đang học (không chấp nhận bản photocopy, viết bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh).
c. Thư giới thiệu từ Hiệu trưởng trường Đại học hoặc Trưởng khoa
(mẫu 3).
d. Các giấy tờ khác: Bản photocopy các văn bằng chứng minh năng lực Nhật ngữ của người nộp đơn như kết quả JPLT, chứng nhận tham dự các khóa khóa tiếng Nhật,…
e. Hồ sơ sẽ không được trả lại dù bất kỳ lý do nào.

9. Quy trình tuyển chọn
a. Vòng 1
Hoạt động Trách nhiệm Hạn cuối
Thông báo cho sinh viên và nhận đơn xin học bổng từ sinh viên. Trường Đại học 23/ 03 /2010
Tuyển chọn hồ sơ 02 sinh viên xuất sắc nhất gửi cho Ajinomoto Việt Nam. Trường Đại học 23/ 03/ 2010
Phỏng vấn 10 sinh viên từ 05 trường. Ajinomoto Việt Nam 07 / 04/ 2010
Thông báo đến mỗi trường 05 sinh viên qua vòng sơ tuyển. Ajinomoto Việt Nam 14 /04 /2010

b. Vòng 2
Hoạt động Trách nhiệm Hạn cuối
05 sinh viên được chọn liên hệ với giáo sư về khả năng chấp nhận sinh viên nghiên cứu quốc tế. 05 sinh viên 14/04/2010 –21/04/2010
Thông báo về khả năng chấp nhận sinh viên nghiên cứu quốc tế của giáo sư cho Ajinomoto Việt Nam. 05 sinh viên 14/04/2010 –21/04/2010
Gửi hồ sơ xin học bổng của 5 sinh viên đã qua vòng 1 cho Quỹ học bổng. Ajinomoto Việt Nam 22/ 04/ 2010
Thông báo kết quả cho Ajinomoto Việt Nam. Quỹ học bổng 15/05/2010
Phỏng vấn chọn 02 sinh viên và 01 sinh viên dự bị. Ajinomoto Việt Nam 19/05/2010
Thông báo kết quả đến trường Đại học. Ajinomoto Việt Nam 28/05/2010
Thông báo kết quả đến Quỹ học bổng. Ajinomoto Việt Nam 28/05/2010

c. Vòng 3:
Tuyển chọn bởi giáo sư và trường Đại học Tokyo. Giáo sư và trường Đại học Tokyo 01/06/2010 – 15/07/2010
Thông báo kết quả đến Ajinomoto Việt Nam. Quỹ học bổng 31/07/2010
Phỏng vấn chọn 01 sinh viên (nếu cần thiết). Ajinomoto Việt Nam 08/2010

Tất cả các vòng sẽ dựa vào hồ sơ nhận được: chẳng hạn các hoạt động nghiên cứu hay kế hoạch học tập, bản sao kết quả học tập tại trường Đại học hay thư giới thiệu… Các giấy tờ phải được trình bày chi tiết.
Trong vòng 2, ứng viên phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khác (chứng chỉ TOEFL, chứng chỉ năng lực Nhật ngữ…) (xem phụ lục 2).
Chú ý: Phỏng vấn sẽ được tổ chức trong vòng 2 (bằng tiếng Anh hay tiếng Nhật).

10. Ngừng cấp học bổng
Học bổng có thể sẽ bị ngưng cấp ngay lập tức và bị buộc hồi trả một phần hay toàn bộ số tiền đã được cấp nếu người nhận học bổng vi phạm bất kỳ 1 trong các điều kiện sau:
a. Bị phát hiện thông tin sai lệch trong hồ sơ dự tuyển.
b. Đã hoặc đang nhận các học bổng khác.
c. Không đậu kỳ thi đầu vào của chương trình đào tạo Thạc sỹ của trường Đại học Tokyo trong vòng 01 năm sau khi đến Nhật (đối với người nhận học bổng nhập học với tư cách sinh viên dự bị Thạc sỹ).
d. Không đậu ít nhất chứng chỉ JLPT 3 kyu sau tháng 12 năm 2011 (đối với người nhận học bổng với tư cách sinh viên dự bị Thạc sỹ).
e. Không đến Nhật như ngày đã quy định.
f. Có kết quả học tập yếu kém do nghỉ học, thiếu ý thức học tập hay không thể theo tiếp khóa học vì lý do nào đó.
g. Gặp trở ngại trong việc học tập do bệnh tật hay các vấn đề sức khỏe khác.
h. Vi phạm các nội quy của trường Đại học Tokyo hoặc quỹ học bổng Ajinomoto.

11. Thời gian tuyển chọn và thông báo
Vòng 1: Tháng 3 – tháng 4 năm 2010.
Vòng 2: Tháng 4 – tháng 5 năm 2010.
Vòng 3: Tháng 6 – tháng 8 năm 2010.
Thông báo kết quả: Tháng 8 năm 2010.
Chú ý:
Các ứng viên đã qua 2 vòng tuyển chọn phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết cho việc nộp đơn vào trường Đại học Tokyo, chỉ định bởi mỗi ngành học (tham khảo phụ lục 2 “ Các giấy tờ cho vòng 2 và các giấy tờ cần phải có để dự tuyển làm Sinh viên nghiên cứu quốc tế sau Đại học tại trường Đại học Tokyo”). Các giấy tờ đã hoàn thành được duyệt lại bởi hội đồng khoa. Đối với các ứng viên được yêu cầu dự tuyển vào tháng 04, thư chấp thuận sẽ được cấp vào tháng 01 năm 2011. Ứng viên thuộc đối tượng này nên tham gia đầy đủ quá trình như làm Visa cho việc nhập cảnh vào Nhật, bổ sung các giấy tờ cần thiết và sẽ nhập học vào tháng 04.
Ngoài ra, ứng viên được yêu cầu nhập học tháng 10 phải chú ý thời gian nộp đơn và ngày cấp thư chấp nhận, vì ở đây có sự khác biệt. Xin vui lòng liên hệ khoa muốn đăng ký để biết thêm chi tiết.

12. Chuẩn bị cho khóa học tại Nhật
Người nhận học bổng phải tham gia một số hoạt động tại Việt Nam để chuẩn bị cho khóa học tại Nhật như sau:


Hoạt động Thời gian
Thi chứng chỉ GRE & TOEFL 08/2010 – 12/2010
Học tiếng Nhật 08/2010 – 02/2011
Xin cấp VISA đi Nhật 01/ 2011 – 02/2011
Toàn bộ chi phí sẽ được tài trợ bởi Ajinomoto Việt Nam.

13. Nghĩa vụ
Người nhận học bổng không bắt buộc phải làm việc cho Ajinomoto sau khi hoàn thành khóa học.
Người nhận học bổng không được làm việc cho bất kỳ công ty nào là đối thủ của Ajinomoto trong vòng ít nhất 2 năm sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ tại Nhật.

14. Các thông tin khác
Người nhận học bổng bắt buộc phải hiểu và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật trong quá trình học tập tại Nhật. Người nhận học bổng buộc phải có Chứng chỉ năng lực Nhật ngữ. Đó cũng là một trong các tiêu chuẩn phải có để có thể nhập học trường Đại học Tokyo.
Chứng chỉ JPLT gồm 4 trình độ (1 đến 4) phân chia theo năng lực viết, từ vựng, nghe, đọc hiểu, ngữ pháp như sau:
Trình độ 4 kyu: Cá nhân cần phải nắm vững những cấu trúc ngữ pháp cơ bản; biết khoảng 100 chữ kanji, 800 từ vựng và có thể tham gia vào các cuộc đàm thoại đơn giản. Ngoài ra cá nhân cần phải đọc và viết được những câu ngắn, đơn giản. Trình độ này thường đạt được sau khi học tiếng Nhật khoảng 150 giờ và hoàn thành nửa khóa học sơ cấp tiếng Nhật.
Trình độ 3 kyu: Cá nhân cần phải nắm vững những cấu trúc ngữ pháp ở mức độ nhất định; biết khoảng 300 chữ kanji, 1500 từ vựng và có thể tham gia vào các cuộc đàm thoại hàng ngày. Ngoài ra cá nhân cần phải đọc và viết được những câu đơn giản. Trình độ này thường đạt được sau khi học tiếng Nhật khoảng 300 giờ và hoàn thành khóa học sơ cấp tiếng Nhật.
Trình độ 2 kyu: Cá nhân cần phải nắm vững những cấu trúc ngữ pháp ở trình độ cao; biết khoảng 1000 chữ kanji, 6000 từ vựng và có thể tham gia đàm thoại, đọc và viết được như người bản xứ. Trình độ này thường đạt được sau khi học tiếng Nhật khoảng 600 giờ và hoàn thành nửa khóa học trung cấp tiếng Nhật.
Trình độ 1 kyu: Cá nhân cần phải nắm vững những cấu trúc ngữ pháp phức tạp; biết khoảng 2000 chữ kanji, 10000 từ vựng và có thể hòa nhập với xã hội Nhật cũng như có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ cho việc học tập tại các trường Đại học tại Nhật. Trình độ này thường đạt được sau khi học tiếng Nhật khoảng 900 giờ.
Kỳ thi lấy chứng chỉ JPLT chỉ diễn ra mỗi năm 1 lần duy nhất vào tháng 12.

 

Các hồ sơ liên quan:

- Application guideline

- Timeline

- Thông báo học bổng

Số lần xem trang: 11809
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín bảy bảy không

Xem trả lời của bạn !