Hội đồng sông Mekong vừa thông báo chương trình Junior Riparian cho hai Model:

A: Học về kỹ thuật 6 tháng các ngành GIS, DSF, Modelling, Mapping, etc.

B: Học chuyên sâu 12 tháng các chuyên ngành liên quan đến Programme Development, Management and International Cooperation

Thông tin chi tiết của chương trình: Download

Aplication form: Download

Số lần xem trang: 12035
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai chín không ba

Xem trả lời của bạn !