Nhằm mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài cũng như tăng cường năng lực xây dựng và phát triển các dự án nghiên cứu/đào tạo hợp tác quốc tế, được sự cho phép của Ban Giám hiệu, Phòng Hợp tác Quốc tế sẽ tổ chức hội thảo về “Kinh nghiệm thiết lập mối quan hệ, xây dựng và thực hiện các dự án hợp tác quốc tế”.
Thời gian diễn ra hội thảo: bắt đầu từ 07:30 phút đến 12:00, ngày 04 tháng 02 năm 2010.

Địa điểm: Phòng họp 1. Khu Thiên Lý.

 

 
Chương trình hội thảo: xem file đính kèm data/CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO.doc
 

 
Kính mời Quý thầy/cô quan tâm đến tham dự.  

 
Trân trọng kính chào.
 
 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 
TS. NGUYỄN LÊ HƯNG (đã ký)


Số lần xem trang: 314
Điều chỉnh lần cuối: 10-02-2010

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không chín hai bảy

Xem trả lời của bạn !