Báo cáo viên: GS. Lance S. Evans - Trường Đại học New York, Hoa Kỳ

 

Thời gian: Ngày 8/1/2010 từ 14:00 - 16:00

 

Địa điểm: PTN. Sinh học đại cương (dãy D)

 

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô, học viên và sinh viên quan tâm tham dự.

 

Ngày 29/12/2009

BM Sinh học. Khoa Khoa học

Số lần xem trang: 327
Điều chỉnh lần cuối:

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám một hai hai

Xem trả lời của bạn !