Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) vừa thông báo về Chương trình Học giả VEF (VSP) dành cho những công dân Việt Nam đã có bằng tiến sỹ trong các ngành được VEF cấp học bổng về khoa học cơ bản (tự nhiên, vật lý và môi trường), toán học, y học (như y tế công cộng) và công
nghệ (bao gồm cả công nghệ thông tin). Các lĩnh vực thuộc ngành khoa học cơ bản như sinh học, hoá học và vật lý cũng như khoa học nông nghiệp, khoa học máy tính và kỹ thuật.


Chương trình Học giả nhằm hỗ trợ việc đào tạo phát triển chuyên môn bao gồm các hoạt động học tập, nghiên cứu và/hoặc quan sát, được phối hợp thực hiện với một cơ sở giáo dục hàng đầu tại Hoa Kỳ. Học giả sẽ tham gia một chương trình kéo dài tối đa là một năm, có thể là các khóa học chính thức, hội thảo, các buổi trao đổi chuyên môn, làm việc tại phòng thí nghiệm, nghiên cứu thực địa hoặc các hoạt động phát triển chuyên môn khác. Khi trở về Việt Nam, các Học giả phải sử dụng những kiến thức và kỹ năng lĩnh hội được tại Hoa Kỳ để đào tạo lại những người khác. Theo đó, Chương trình Học giả của VEF là một chương trình đào tạo những người sẽ đào tạo lại những người khác.
 

ĐƠN XIN HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ NIÊN KHÓA 2010-2011
Cho niên khóa 2010-2011, tính từ tháng 9 năm 2010 đến hết mùa hè năm 2011, VEF sẽ tài trợ 3 suất học bổng cho 3 Học giả tham gia nghiên cứu phát triển chuyên môn tại một trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian từ 5 đến 12 tháng.
VEF chỉ nhận hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ www.vef.gov
 

BẮT ĐẦU NHẬN HỒ SƠ vào lúc 8:00 sáng, ngày 15 tháng 12 năm 2009
KẾT THÚC NHẬN HỒ SƠ vào lúc 8:00 sáng, ngày 15 tháng 2 năm 2010
(Theo giờ Việt Nam)


Tất cả hồ sơ xin học bổng Chương trình Học giả đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu sẽ được xét duyệt sau hạn cuối nhận hồ sơ, ngày 15 tháng 2 năm 2010. Những ứng cử viên xuất sắc nhất sẽ được mời vào vòng phỏng vấn qua điện thoại trước tháng 3 năm 2010. Danh sách những ứng cử viên có kết quả phỏng vấn tốt nhất sẽ được đệ trình lên Hội đồng Quản trị của VEF với tư cách là những ứng cử viên được đề cử cho chương trình Học giả VEF. Hội đồng Quản trị của VEF sẽ phê chuẩn danh sách vào đầu tháng 4. VEF sẽ thông báo kết quả cho tất cả các ứng viên chậm nhất vào ngày 1 tháng 5 năm 2010.
 

LƯU Ý: Tất cả Học giả bắt buộc phải tham dự Chương trình Định hướng trước khi lên đường (PDO) từ ngày 11–15 tháng 6 năm 2010. Học giả không tham gia PDO sẽ không được nhận học bổng VEF. Học giả cần thu xếp thời gian cho một ngày trước và sau PDO để di chuyển đến/từ địa điểm tổ chức.
 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Các ứng viên của Chương trình Học giả phải đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:
• Là công dân Việt Nam.
• Có bằng tiến sỹ trong các ngành được VEF hỗ trợ.
• Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
 

XIN LƯU Ý thông tin sau đây liên quan đến đối tượng dự tuyển là nhân viên của VEF và nhân viên của
các tổ chức có hợp đồng với VEF ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ.
 

Nhân viên của Quỹ Giáo dục Việt Nam, bao gồm nhân viên hợp đồng, và các thành viên ruột thịt của họ không được xin dự tuyển Chương trình Học bổng VEF, Chương trình Học giả Việt Nam, và Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam trong vòng một năm sau khi đã nghỉ làm việc cho VEF.
 

Nếu một cựu nhân viên hay một nhân viên hợp đồng khác của VEF có đủ điều kiện và muốn xin Chương trình Học bổng VEF, Chương trình Học giả Việt Nam, và Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam sau thời hạn một năm, Hội đồng Quản trị VEF cần phải được thông báo và phê chuẩn việc nộp đơn xin cho các chương trình nêu trên.
 

Nhân viên của các cơ quan nhà nước và tư nhân (ngoại trừ các tổ chức giáo dục) có hợp đồng với VEF trong việc thực hiện các dịch vụ hành chính hoặc xét duyệt hồ sơ cho các Chương trình Học bổng VEF, Chương trình Học giả Việt Nam, và Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam không được xin Chương trình Học bổng VEF, Chương trình Học giả Việt Nam, và Chương trình Giáo sư
Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam trong vòng một năm sau khi đã nghỉ làm việc cho VEF.
 

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN
VEF thực hiện một quy trình nộp hồ sơ và tuyển chọn mở, cạnh tranh và minh bạch. Những ứng viên được lựa chọn dựa trên khả năng chuyên môn, thành tích nghiên cứu, học tập, chất lượng của đề cương phát triển chuyên môn, kết quả mong đợi sẽ đạt được và những đóng góp tiềm năng của ứng viên cho Việt Nam.
 

- Quy trình tuyển chọn sẽ tập trung vào các ngành mũi nhọn mới, bao gồm việc xem xét các yếu tố phát minh trong bản đề cương phát triển chuyên môn, chủ đề nghiên cứu thể hiện được vấn đề mũi nhọn đang được quan tâm và các chương trình có khả năng tích hợp với những chương trình khác.

- Cho dù Chương trình Học giả VEF tạo cơ hội cho tất cả những ai có đủ điều kiện hợp lệ nộp đơn, viêc lựa chọn Học giả sẽ ưu tiên cho các giảng viên và/hoặc cán bộ giảng dạy của các trường đại học, các viện nghiên cứu hoặc các cơ quan giáo dục khác của Việt Nam.
 

Những Tiêu Chí Lựa Chọn sau đây sẽ được dùng để đánh giá ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả VEF:
1. Các minh chứng về thành tích chuyên môn xuất sắc tại Việt Nam
2. Chất lượng đề cương phát triển chuyên môn của học giả Được thể hiện qua Bản đề cương phát triển chuyên môn trong đó:
a. Miêu tả chi tiết các hoạt động mà ứng viên sẽ thực hiện tại Hoa Kỳ.
b. Giải thích kinh nghiệm phát triển chuyên môn này sẽ đóng góp thế nào cho sự phát triển sự nghiệp của ứng viên tại Việt Nam.
3. Cam kết trở về Việt Nam đóng góp cho sự phát triển giáo dục và khoa học của đất nước Được thể hiện qua một kế hoạch đào tạo, mô tả rõ cách thức mà Học giả sẽ chia sẻ lại những kiến thức, kỹ năng, và khả năng đã lĩnh hội được từ Hoa Kỳ cho những học giả khác
tại Việt Nam.
4. Thư hỗ trợ của cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ
Được thể hiện qua thư hỗ trợ của trường đại học, khoa và/ hoặc giáo sư tiếp nhận ở Hoa Kỳ, được xem là trường, khoa, giáo sư uy tín cao trong lĩnh vực hoặc chuyên ngành nghiên cứu của ứng viên.
5. Thư hỗ trợ của cơ quan trong nước của ứng viên
Văn bản hỗ trợ của tổ chức/ cơ quan trong nước của ứng viên và của đơn vị Việt Nam đồng ý tổ chức các buổi huấn luyện để Học giả truyền đạt lại cho các học giả khác tại Việt Nam những kiến thức mà Học giả đã lĩnh hội được ở Hoa Kỳ.
6. Khả năng tiếp tục hợp tác với các cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ
 

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA VEF

VEF cung cấp những hỗ trợ tài chính sau cho Học Giả:
1. Thị thực Hoa Kỳ: Phí xin thị thực, nếu có. (Không bao gồm phí đi lại, chi phí ở hoặc các chi phí khác liên quan đến việc xin thị thực)
2. Kiểm tra sức khoẻ và tiêm phòng: Phí kiểm tra sức khoẻ và tiêm phòng ở Việt Nam do cơ sở tiếp nhận đào tạo ở Hoa Kỳ yêu cầu trước khi lên đường. Tiêm phòng phải được thực hiện tại Việt Nam, trừ khi có lý do chính đáng khác nên việc tiêm phòng phải tiến
hành tại Hoa Kỳ.
3. Chi phí liên quan tới Chương trình Định hướng trước khi lên đường (PDO): Chi phí đi lại và ăn ở.
4 Phụ cấp ban đầu: 500 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ những chi phí phát sinh ban đầu khi Học giả đặt chân đến Hoa Kỳ.
5 Vé máy bay: Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ Việt Nam tới trường tiếp nhận ở Hoa Kỳ.
6. Trợ cấp hàng tháng: 2.300 đô la Mỹ một tháng sẽ được chia theo tỉ lệ số ngày lẻ trong tháng. Số tháng hoặc số tháng lẻ được tính theo ngày mà chương trình học thuật của Học giả được Hội đồng quản trị của VEF phê duyệt. Học giả phải lập kế hoạch một cách hợp lý để có thể dùng khoản tiền này để chi trả cho những chi phí sau:
a. Chi phí sinh hoạt tại Hoa Kỳ: ăn, ở, đi lại và những chi phí phát sinh khác.
b. Các khoản thuế thu nhập do liên bang, bang hay địa phương yêu cầu .
i. Tất cả Học giả đều phải khai báo thuế phát sinh tại Hoa Kỳ trong năm, cho dù họ đã trở về Việt Nam.
ii. VEF không khấu trừ thuế từ tiền trợ cấp hàng tháng. Học giả phải có trách nhiệm tự trả thuế (khoảng 17% thu nhập) theo quy định của từng tiểu bang hoặc của liên bang. Thuế được trả sau, nghĩa là vào khoảng giữa tháng Tư, cá nhân sẽ khai báo thu nhập của năm dương lịch (tính từ tháng 1-12) trước đó để nộp. Trường đại học tại Hoa Kỳ được yêu cầu lưu giữ hồ sơ và giảm trừ các khoản thuế cần thiết từ tiền trợ cấp hàng tháng theo quy định.
iii. Nếu không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế, Học giả đó sẽ bị phạt và sẽ bị cấm vào Hoa Kỳ trong tương lai.
6 Bảo hiểm y tế: Sẽ được trả 1 lần cho cơ quan bảo hiểm ngay từ khi Học giả bắt đầu chương trình, khoản tiền này sẽ bao gồm bảo hiểm toàn bộ thời gian Học giả nghiên cứu ở Hoa Kỳ. Khoản bảo hiểm y tế/bảo hiểm tai nạn này sẽ được dùng để chi trả trong các trường hợp khẩn cấp, nằm viện và bao gồm cả việc di chuyển hoặc về nước khẩn cấp tùy vào mức bảo hiểm được tính kể từ khi Học giả rời Việt Nam và trong suốt thời gian tại Hoa Kỳ. Những khoản bảo hiểm y tế khác không được VEF hỗ trợ trong đó có bảo hiểm thăm khám bác sỹ và/hoặc bác sĩ nha khoa/bác sĩ nhãn khoa sẽ do cá nhân Học giả chi trả sau khi đến Hoa Kỳ, có thể thông qua trường đại học tại Hoa Kỳ, nơi Học giả đến nghiên cứu. Học giả nên thảo luận với trường đại học Hoa Kỳ về việc hỗ trợ các loại bảo hiểm y tế từ phía nhà trường cho Học giả. Các điều kiện bảo hiểm từ phía nhà trường có thể nhiều ưu đãi và có lợi hơn cho Học giả so với các điều kiện bảo hiểm mà VEF hỗ trợ. Nếu trường đại học Hoa Kỳ đồng ý cung cấp và chi trả các dịch vụ bảo hiểm, Học giả phải chứng nhận bằng văn bản về việc này từ phía nhà trường và thông báo ngay cho VEF được biết.
8. Trợ cấp phát triển chuyên môn (PDG): (300 đô la Mỹ/tháng) được dành cho phát triển chuyên môn. Số tháng hoặc số tháng lẻ được tính theo ngày mà chương trình nghiên cứu của Học giả được duyệt bởi Hội đồng quản trị VEF. Học giả chỉ được phép sử dụng khoản trợ cấp này giới hạn cho mục đích phát triển chuyên môn, được định nghĩa như sau: tham gia trình bày/tham gia hội nghị, hội thảo đào tạo hoặc hội nghị; mua sách; tạp chí và ấn phẩm; các phần cứng và phần mềm máy tính; việc tham gia đăng ký thành viên ở các diễn đàn chuyên môn; các khóa học nâng cao khả năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh; thuê thống kê viên; và thuê chuyên gia hiệu đính tiếng Anh để chỉnh sửa báo cáo nghiên cứu hoặc bài báo có khả năng được đăng. Trợ cấp PDG không được sử dụng cho các mục đính không liên quan tới phát triển chuyên môn, như là sinh hoạt phí, chi phí cho người thân, du lịch nghỉ dưỡng, chi phí y tế và chữa bệnh, và chi phí giải trí. Tất cả tài sản hữu hình được mua bằng tiền PDG là thuộc tài sản của Học giả.
 

7 Hội nghị thường niên VEF: Những chi phí được phê duyệt (gồm chi phí đi lại, khách sạn và tiền ăn) liên quan đến Hội nghị thường niên của Nghiên cứu sinh và Học giả VEF sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ vào đầu tháng 1 năm 2011. Những Học giả đang theo học và nghiên cứu tại các trường đại học của Hoa Kỳ vào thời gian đó bắt buộc phải tham gia Hội nghị.
 

8 Hội nghị Cựu Nghiên cứu sinh VEF: Những chi phí được hỗ trợ (ví dụ như đi lại, ăn ở) liên quan đến Hội nghị Cựu Nghiên cứu sinh VEF được tổ chức tại Việt Nam cho những Cựu Nghiên cứu sinh đã trở về Việt Nam.

CÁC KHOẢN TÀI CHÍNH MÀ VEF TRẢ CHO HỌC GIẢ THÔNG QUA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VEF yêu cầu trường đại học hoặc viện nghiên cứu Hoa Kỳ tiến hành trả tiền trợ cấp hàng tháng và trợ cấp phát triển chuyên môn cho Học giả thay mặt VEF. Thuật ngữ “khoản tài trợ” là thuật ngữ dùng nội bộ bởi VEF và không ám chỉ bất kỳ một định nghĩa cụ thể nào mà trường/viện Hoa Kỳ dùng để tham khảo với cùng một thuật ngữ tương đương. Dưới đây là thông tin chi tiết nêu rõ các hỗ trợ và thu xếp mà VEF mong muốn nhận được từ trường/viện Hoa Kỳ.
 

1 Chuyển khoản điện tử: Tiền trợ cấp hàng tháng (2.300 đô la Mỹ/tháng) và trợ cấp phát triển chuyên môn (300 đô la Mỹ/tháng) sẽ được chuyển khoản điện tử từ VEF đến trường/viện nghiên cứu Hoa Kỳ vào đầu năm học/nghiên cứu.
2 Chi phí hành chính: Các trường/viện nghiên cứu Hoa Kỳ không được khấu trừ bất kỳ một chi phí hành chính nào từ khoản tài trợ VEF dành cho cho Học giả VEF.
3 Giải ngân các khoản tài trợ VEF: Trường đại học Hoa Kỳ sẽ thu xếp việc giải ngân các khoản tài trợ VEF cho các Học giả theo hệ thống hành chính đang áp dụng của Trường.
4 Thời hạn thanh toán: Thời gian thực hiện chuyển tiền trợ cấp tháng đầu tiên phải được thực hiện trong tháng đầu mà Học giả đến trường và từng tháng sau đó. Tốt nhất, trường đại học nên sắp xếp chi trả một phần trợ cấp ngay sau khi Học giả đến trường. Bất kể sự chậm chễ nào không lường trước được do trường đại học Hoa Kỳ hoặc VEF gây ra liên quan tới quá trình chuyển tiền, thì việc thanh toán tiền trợ cấp tháng đầu tiên và các tháng sau đó cho Học giả phải được thực hiện đúng thời hạn.
5 Quá trình nhận tiền trợ cấp: Trường đại học Hoa Kỳ phải thông báo đến từng Học giả về quy trình nhận trợ cấp hàng tháng và trợ cấp phát triển chuyên môn và cung cấp cho VEF một bản sao về quy trình này.
6 Các khoản thuế liên quan: Trường đại học Hoa Kỳ phải làm các thủ tục giấy tờ, nếu có, liên quan tới các khoản thuế của Hoa Kỳ mà Học giả có thể phải nộp khi tiến hành trả trợ cấp hàng tháng và trợ cấp phát triển chuyên môn cho Học giả.
7. Theo dõi trợ cấp phát triển nghề nghiệp (PDG): VEF yêu cầu trường đại học Hoa Kỳ tiến hành các công việc sau:
a. Yêu cầu Học giả cung cấp bằng chứng bằng văn bản về việc sử dụng PDG phải liên quan tới phát triển chuyên môn của Học giả.
b. Lưu giữ các bằng chứng về việc sử dụng PDG, những bằng chứng này phải bằng văn bản và do Học giả cung cấp, và nếu được yêu cầu bởi VEF, tóm tắt việc sử dụng khoản trợ cấp này cho VEF.
7 Hoàn trả khoản trợ cấp phát triển chuyên môn không sử dụng hết: Tại thời điểm Học giả rời khỏi trường đại học Hoa Kỳ, bất kỳ khoản PDG nào chưa dùng hết phải được hoàn trả lại cho VEF.

LƯU Ý: Học giả phải nhận thỏa thuận bằng văn bản từ trường đại học Hoa Kỳ về việc trường sẽ tiến hành thanh toán các khoản tài chính của VEF cho Học giả như đã nêu ở trên.
 

NHỮNG HỖ TRỢ KHÁC CỦA VEF

1 Hỗ trợ xin thị thực. VEF tài trợ thị thực J-1 cho Học giả trong Chương trình này và thị thực J-2 cho người thân của Học giả cùng đi sang Hoa Kỳ. VEF sẽ quyết định loại thị thực J-1 nào là phù hợp (học giả nghiên cứu, học giả ngắn hạn, sinh viên học chương trình không nhận bằng) tuỳ thuộc vào các hoạt động được đề nghị trong chương trình kế hoạch của Học giả.
2 Những hỗ trợ thường xuyên. Văn phòng VEF tại Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ liên tục cung cấp thông tin và hỗ trợ cho Học giả và sẽ trợ giúp trong các trường hợp khẩn cấp.
3 Mạng lưới VEF. Học giả sẽ trở thành một thành viên của mạng lưới các Nghiên cứu sinh và Học giả VEF, trước, trong và sau thời gian tham gia Chương trình Học giả.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ỨNG VIÊN

Khi nộp đơn, ứng viên của Chương trình Học giả phải cung cấp những thông tin sau:
1 Bản mô tả chương trình: Bản mô tả rõ ràng và ngắn gọn về dự án, chương trình, kế hoạch nghiên cứu và học tập sẽ được Học giả thực hiện. Trong đó bao gồm mục tiêu, thời gian, kết quả mong đợi của dự án và những đóng góp của dự án cho sự phát triển nghề nghiệp của Học giả tại Việt Nam và kế hoạch tiếp tục hợp tác với trường tiếp nhận Học giả ở Hoa Kỳ (tối đa 4 trang).
2 Bản mô tả kế hoạch huấn luỵện và chia sẻ lại kiến thức đã thu được: Một bản mô tả rõ ràng và mạch lạc về một kế hoạch huấn luyện trong đó có đầy đủ thông tin về cách thức Học giả sẽ chia sẻ lại những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu được từ Hoa Kỳ cho những đồng nghiệp khác ở Việt Nam. VEF coi chương trình Học giả như một chương trình đào tạo những người sẽ đào tạo lại những người khác. Mô hình lý tưởng là Học giả sẽ đào tạo những cán bộ đào tạo khác, những cán bộ này sẽ lại đào tạo những người khác, do vậy, kiến thức Học giả thu được từ chuyến nghiên cứu tại Hoa Kỳ sẽ được phổ biến rộng rãi.
3 Thư cam kết của trường đại học tại Hoa Kỳ: Thư cam kết hỗ trợ của trường đại học, viện nghiên cứu, khoa và/hoặc giáo sư mà ứng viên thấy là phù hợp nhất để ứng viên được tiếp nhận và theo học trong khuôn khổ của Chương trình Học giả. VEF đề nghị ứng viên nên xin thư chấp nhận hỗ trợ của nhiều trường có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của ứng

viên, sau đó có thể lựa chọn một trường phù hợp nhất để nộp cho VEF. Thư cam kết hỗ trợ cần có những thông tin sau:
a. Thời gian. Thời gian tham gia Chương trình Học giả gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
b. Vai trò và trách nhiệm. Vai trò của trường, khoa và/hoặc giáo sư tiếp nhận gồm những khoản nào trường, khoa hoặc giáo sư sẽ giúp đỡ cho Học giả và những khoản nào Học giả sẽ phải tự thu xếp.
c. Vai trò của Học giả. Những kỳ vọng của trường, khoa và giáo sư tiếp nhận về vai trò và sự tham gia của Học giả.
d. Kết quả. Kết quả mong đợi đạt được từ đề cương của Học giả.
e. Hỗ trợ. Những hỗ trợ của trường tiếp nhận ở Hoa Kỳ đối với Học giả có thể bao gồm:
i. Hỗ trợ tài chính, nếu có;
ii. Văn phòng hoặc chỗ làm việc;
iii. Sử dụng điện thoại gọi tại Hoa Kỳ và quốc tế;
iv. Sử dụng máy tính cá nhân (máy xách tay hoặc máy bàn);
v. Sử dụng các thiết bị văn phòng khác, bao gồm máy fax;
vi. Sử dụng phòng thí nghiệm và các thiết bị, và những hạn chế sử dụng;
vii. Sử dụng thư viện và các tiện nghi khác gồm cả trung tâm y tế; phòng tập thể dục và bể bơi, v.v.
viii. Được cấp thẻ sinh viên của trường.
f. Biên bản đồng ý giải ngân trợ cấp hàng tháng và PDG: Học giả phải có được biên bản của trường chấp thuận việc thanh toán các khoản trợ cấp của VEF, như đã nêu ở mục E kể trên.
g. Những giải trình khác. Bất cứ thông tin nào khác giải thích những sắp xếp, bố trí giữa cơ sở tiếp nhận Hoa Kỳ và Học giả .

4. Cam kết của trường đại học tại Việt Nam
a. Tư cách ứng viên. Thư cam kết của tổ chức/ cơ quan làm việc của ứng viên tại Việt Nam hỗ trợ cho ứng viên tham gia Chương trình Học giả.
b. Chương trình đào tạo cán bộ đào tạo. Một văn bản của tổ chức/cơ quan làm việc của ứng viên đồng ý hỗ trợ cho Học giả đào tạo lại cho những người khác từ những kiến thức và kỹ năng mà Học giả sẽ tiếp thu được tại Hoa Kỳ.

H. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC GIẢ

Thông tin sau đây cung cấp ngắn gọn những trách nhiệm cơ bản của Học giả. Danh sách các trách nhiệm chi tiết sẽ được cung cấp trong thư trao học bổng, với tư cách như một văn bản thoả thuận giữa Học giả và VEF, văn bản này sẽ được cung cấp tại Chương trình định hướng trước khi lên đường. Học giả có những trách nhiệm sau:
1 Thu xếp các thủ tục với trường đại học tại Hoa Kỳ. Hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị với trường đại học bên Hoa Kỳ và thường xuyên liên lạc với giảng viên của nhà trường, người sẽ đóng vai trò làm cố vấn nghiên cứu cho Học giả.
2 Giấy chấp nhận của cơ quan sở tại. Ngay sau khi được tuyển chọn tham gia vào Chương trình, Học giả cần xin cơ quan đang làm việc một văn bản cho phép tham gia Chương trình Học giả trong khoảng thời gian dự kiến của dự án.
3 Nhà ở. Sắp xếp tạm thời vấn đề nhà ở tại Hoa Kỳ. Thông thường, các cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ có các dịch vụ giúp các Học giả tìm được nhà ở tạm thời phù hợp, có đồ đạc hoặc không có đồ đạc kèm theo.
4 Định hướng trước khi lên đường. Lập kế hoạch tham gia Chương trình định hướng trước khi lên đường (PDO) được tổ chức từ ngày 11 đến 15 tháng 6 năm 2010, tại Việt Nam. VEF sẽ tổ chức PDO trong 5 ngày, nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho Học giả về trách nhiệm cũng như các vấn đề về văn hoá, luật pháp ở Hoa Kỳ. Kèm theo PDO là hoạt động xây dựng nhóm, thường bao gồm một ngày cắm trại. Trong suốt thời gian diễn ra PDO, Học giả sẽ nhận được thư trao học bổng chính thức và giấy tờ cần thiết để xin thị thực. Tham dự PDO là một yêu cầu bắt buộc đối với Học giả.
5 Người thân. Chi trả tất cả các chi phí liên quan tới người thân (vợ/chồng, con cái) đi cùng hoặc tới thăm khi ở Hoa Kỳ. Đảm bảo chi trả mọi khoản bảo hiểm y tế, cho người thân khi họ ở Hoa Kỳ.
6 Hội nghị thường niên VEF. Tuỳ vào thời hạn chương trình nghiên cứu tại Hoa Kỳ, Học giả được mời tham dự Hội nghị thường niên VEF tổ chức từ ngày 3 đến 5 tháng 1 năm 2010 tại Hoa Kỳ.
7 Thuế. Trả mọi khoản thuế theo quy định của tiểu bang hoặc liên bang dựa trên thu nhập từ VEF hoặc từ 1 nguồn nào khác khi đang ở Hoa Kỳ. Ví dụ, một Học giả bắt đầu chương trình nghiên cứu vào tháng 8 năm 2010 và kết thúc vào tháng 6 năm 2011, sẽ phải chịu trách nhiệm nộp thuế năm 2010 và năm 2011 và cần phải khai báo thu nhập để nộp thuế trong trường hợp đó.
8 Các Quy định và Điều luật. Tuân thủ mọi quy trình và quy định của VEF, của cơ sở tiếp nhận Học giả ở Hoa Kỳ, của cơ quan di trú Hoa Kỳ và các luật hữu quan.

* * * * * * * * * * * * * *
Thông báo này nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về Chương trình Học giả cho những đối tượng quan tâm, nhằm giúp họ có cái nhìn đầy đủ về chương trình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào chưa được giải đáp trong thông báo này, xin vui lòng liên hệ Quỹ Giáo dục Việt Nam theo địa chỉ dưới đây.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về Chương trình Học giả VEF năm học 2010-2011, xin hãy liên hệ qua email vsp@vef.gov,
hoặc qua điện thoại

� Văn phòng VEF tại Hà Nội, Vietnam: 04-3936-3670 (máy lẻ 16)
� Trụ sở VEF tại Arlington, Virginia, Hoa Kỳ: 703-351-5053
 

Số lần xem trang: 11800
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2009

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không không sáu không

Xem trả lời của bạn !