Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo chương trình học bổng sau đại học “Southern Sunshine Scholarship” của Trung tâm Du học Đài Loan (ESIT). Chương trình dành cho các ứng viên của vùng Đông Nam Á quan tâm đến Đài Loan để học tập nâng cao trình độ. Lĩnh vực đào tạo bao gồm: Agriculture; Architecture and Design; Arts; Education; Law; Humanities; Business and Information Management; Computer Science and Electrical Engineering; Engineering; Sciences; Social Science; Life Science; Earth Sciences; and Medicine and Health.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang web: http://www.esit.org.tw. Hoặc liên hệ trực tiếp với Văn phòng chương trình ESIT theo địa chỉ email: smile@esit.org.tw

Kính đề nghị Quí Khoa/Bộ môn/Trung tâm thông báo rộng rãi đến các cán bộ, giảng viên về chương trình này.

Trân trọng kính chào.
 

TS. Nguyễn Phú Hòa

Phó Trưởng phòng HTQT

 

 

Số lần xem trang: 11797
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn chín hai không

Xem trả lời của bạn !