Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo về chương trình học bổng học sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) trong lĩnh vực nông nghiệp và những ngành có liên quan bao gồm:

1. Agricultural/Biological Sciences
2. Social Sciences
3. Economics and Statistics
4. Forestry and Fisheries
5. Environmental Technology and Engineering
6. Biochemistry
7. Development Management

Điều kiện dự tuyển:
- Ứng viên không quá 35 tuổi
- Là cán bộ thuộc các trường, viện nghiên cứu hoặc các cơ quan thuộc chính phủ
- Hồ sơ xin dự tuyển phải thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo xét duyệt và trực tiếp gửi tới SEARCA.

Thông tin chi tiết về thủ tục nộp đơn xin truy cập tại website://www.searca.org/web/scholarship/index.html

Các ứng viên cần phải liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để biết về thời hạn nộp hồ sơ.

Kính đề nghị quý Khoa/Bộ môn/Trung tâm thông báo rộng rãi đến các cán bộ, giảng viên về chương trình này.

Trân trọng

 

Phòng HTQT

 

Số lần xem trang: 11800
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám bốn chín tám

Xem trả lời của bạn !