Buổi seminar về ứng dụng công nghệ cao/nano trong nghiên cứu cải tạo giống và trong sản xuất nông nghiệp từ 9 giờ 00 ngày 13 tháng 11 năm 2009 tại Phòng họp 1 – Nhà Thiên Lý – Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Nội dung báo cáo dự kiến của seminar như sau :

 
Người trình bày
Tựa đề bài nói chuyện
T (phút)

BGH/P HTQT

Giới thiệu đại biểu

1
John Kaemterter, President of Kaemterter L.L.C

High Technology Regional Commercialization Opportunities in Agriculture and Nano-Technology

30

David Vu (Kaemterter scientist)

Process for producing nano/micro particles and fibers

30

TS Lê Văn Bảnh/TS Trần Hồng Mẫn , Viện NC Lúa ĐBSCL -CLRRI

Tinh hình nghiên cứu và sản xuất giống lúa ỡ ĐBSCL

10

TS. Đổ Khắc Thịnh

Viện KH NN Miền Nam

Nhưng thành công của công tác nghiên cứu tạo chọn giống lúa tại Viện IAS

10

Ngô Văn Giáo

CT HĐQT Cty Co Phan NN Miền Nam

Tình hình sản xuất và Kinh doanh giống cây trồng ở Nam Việt Nam

10

TS. Võ Công Thành

Khoa NN va SN UD Đại học Cần Thơ

Những thành công của công tác nghiên cứu tạo chọn giống lúa tại Trưởng Đại học Cần Thơ

10

Nguyễn Quốc Lý

TT Khảo Kiểm nghiệm giống, Bộ NN và PTNT

Tinh hình nghiên cứu và sản xuất giống lúa ở các tỉnh Nam Việt Nam, thuận lợi và khó khăn

10

Thảo luận

 

30-40

Số lần xem trang: 371
Điều chỉnh lần cuối:

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không chín bảy sáu

Xem trả lời của bạn !