IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies - Erasmus University Rotterdam) vừa thông báo các khóa học liên quan đến Urban Management & Development cho năm 2010-2011 cả MSc hoặc ngắn hạn. Bao gồm:

- Master of Science in Urban Management and Development (10/2010 - 09/2011)

- 3-month International Course on Housing and urban Development (2/9-7/5, 2010)

- Khóa học 4 tuần về Urban Management Tools for Climate Change

- Khóa học 4 tuần về Land Management and Informal Settlement Regularisation

Lấy thông tin, brochure, application form và thông tin để xin học bổng tại địa chỉ:

- http://www.ihs.nl/

- http://www.ihs.nl/downloads/course_brochures_and_application_forms/

- http://www.ihs.nl/downloads/course_brochures_and_application_forms/

 

Hoặc liên hệ với Phòng HTQT để photocopy và hướng dẫn thông tin.

 

Trân trọng.

 

Phòng HTQT

Số lần xem trang: 11798
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn bốn hai chín

Xem trả lời của bạn !