Kính gửi: Các Khoa/Bộ Môn/ Trung Tâm

THÔNG BÁO
V/v: Chương trình học bổng Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) 2011

Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo về chương trình học bổng VEF năm học 2011. Chương trình dự định sẽ cấp tối đa 40 suất học bổng cho công dân Việt Nam theo học chương trình sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) tại các trường Đại học hàng đầu của Mỹ. Các ngành đào tạo bao gồm các ngành khoa học cơ bản như sinh học, hóa học, và vật lý cũng như khoa học nông nghiệp, khoa học máy tính và kỹ thuật.
 

Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân mang quốc tịch Việt Nam
- Tốt nghiệp đại học với băng cử nhân hoặc cao hơn chuyên ngành về khoa học, công nghệ (nêu trên).
- Điểm trung bình học tối thiểu là 7/10
- Khả năng Anh văn thành thạo: TOEFL tối thiểu là 500 (173 thi trên máy tính); hoặc IELTS tối thiểu là 6.5 (chỉ đối với ứng viên tham gia Quy trình tuyển chọn A- Quy trình A)
- GRE tối thiểu cho 2 phần thi (toán và từ vựng) là 1000 điểm (Quy trình A)
- Có thư nhập học chính thức của một chương trình sau đại học từ 1 trường ĐH của Hoa Kỳ chấp nhận các điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF và thuộc các ngành học VEF hỗ trợ (Quy trình B).
 

Hồ sơ dự tuyển:
- Bảng điểm đại học (cao học) bằng tiếng Anh có công chứng
- Chứng chỉ ngoại ngữ
- Điểm GRE
- Bài luận bằng tiếng Anh nêu rõ kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu; kế hoạch trong tương lai….
- Ba thư giới thiệu do giảng viên/ giáo sư hướng dẫn học tập hoặc nghiên cứu hoặc người quản lý trong công việc (Quy trình A).
- Phải xác định 5 trường ĐH Hoa Kỳ và các khoa liên quan mà ứng viên muốn học và nêu rõ lý do cho việc lựa chọn đó. Đồng thời phải cung cấp tên và chức danh của 2 giáo sư hướng dẫn nghiên cứu ở mỗi trường và ứng viên có nguyện vọng theo học và giải thích rõ lý do cho sự lựa chọn của mình. Hoặc thư chấp nhận chính thức (Quy trình A).
- Thư chấp nhận: thư chấp nhận chính thức của trường ĐH Hoa Kỳ, xác nhận việc Trường tiếp nhận ứng viên, tên khóa học, cấp độ khóa học (Thạc sĩ, Tiến sĩ), chuyên ngành và khoa đào tạo (Quy trình B).
- Chấp nhận các điều khoản tài chính của VEF. Trường chấp nhận ứng viên phải thông báo bằng văn bản, có tiêu đề của trường về việc chấp thuận các điều khoản tài chính của VEF (Quy trình B).
 

Thời gian nộp hồ sơ:
- Chỉ chấp nhận hồ sơ trực tuyến
- Chỉ được mở từ 8:00 sáng ngày 10 tháng 2 năm 2010 đến 8:00 sáng ngày 10/4 năm 2010, theo giờ Việt Nam (Quy trình A).
- Chỉ được mở từ 8:00 sáng ngày 10 tháng 2 năm 2010 đến 8:00 sáng ngày 10/3 năm 2011, theo giờ Việt Nam (Quy trình B).

Chi tiết về chương trình học bổng VEF tại địa chỉ: http://www.vef.gov hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng HTQT (ĐT: 38966946) hoặc web: http://www.iro.hcmuaf.edu.vn

Kính đề nghị quý Khoa/Bộ môn/Trung tâm thông báo rộng rãi đến các cán bộ, giảng viên về chương trình này.

Phó P. Hợp tác Quốc tế


Phó P. Hợp tác Quốc tế

 

 

TS. Nguyễn Phú Hòa
 

Số lần xem trang: 11798
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba sáu ba không

Xem trả lời của bạn !