Kính gửi: Các Khoa/Bộ Môn/ Trung Tâm
 
THÔNG BÁO
 
 

Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo về chương trình Scholarship and Fellowship dành cho các giáo sư, chuyên gia nghiên cứu và nghiên cứu sinh trong lĩnh vực an ninh lương thực  của Trường Đại học Hohenheim’s, Đức như sau:

 
1.      Visiting Professor
2.      Visiting Researchers

3.      Visiting Scholarship for a PhD Student/Postdoctoral Researchers

 
Nội dung và điều kiện nộp đơn: xin vui lòng truy cập vào trang web (http://www.foodsecurity.de) hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Hợp tác Quốc tế (ĐT 38966-946).
 

Thời hạn nộp hồ sơ: hạn chót là ngày 15/10/2009 (trước 12 giờ);

 
 

Kính đề nghị Quí Khoa/Bộ môn/Trung tâm thông báo rộng rãi đến quý thầy cô về chương trình này.

 
 
Trân trọng kính chào.
 

                                                                                               Phó Trưởng Phòng

 
 
 
 
 

                            TS. Nguyễn Phú Hòa

Số lần xem trang: 11798
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba năm hai sáu

Xem trả lời của bạn !