Đây là khóa học 4 ngày về Randomised Controlled Trials Course (RCT) do Centre for Statistics in Medicine kết hợp với Oxford Centre for Evidence-based Clinical Practice University tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24/11/2009 - 27/11/2009.

Khóa học có trị giá 1700 USD/người, nhưng SEAICRN sẽ tài trợ cho 5 học viên từ Vietnam. Đăng ký bằng cách điền vào form, và gửi về cho Cô Ngọc Anh tại địa chỉ email anhttn@oucru.org cùng chi tiết về kỹ năng tiếng Anh của mình.

Thông tin và application forms có thể download tại địa chỉ: http://oucru.org/index.php?id=9&subid=8&lang=en

Trân trọng.

 

Phòng HTQT

 

Số lần xem trang: 11803
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám năm bốn bốn

Xem trả lời của bạn !