Theo Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia (AEI), Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, vòng 2 chương trình học bổng Endeavour Quản lý niên khóa 2009 sẽ nhận hồ sơ từ ngày 1/1/2/2009 đến 31/1/2010. Endeavour Executive Awads là một trong những hợp phần của Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Australia.

Học bổng này cung cấp các cơ hội phát triển chuyên môn tại Australia thông qua các hình thức như học hỏi từ đồng nghiệp hay đối tác, đào tạo ngắn hạn, tham dự hội thảo, đào tạo kỹ năng lãnh đạo và điều hành quản lý cho những người đã có thnh2 tích trong các lĩnh vực khác nhau ở các nương trong đó có Việt Nam. Học bổng này tập trung vào việc phát triển các kỹ năng và kiến thức thông qua môi trường làm việc thực tế tại tổ chức/cơ quan tiếp nhận ở Australia.

Lợi ích của học bổng: Cung cấp chi phí đi lại, phụ cấp thiết lập cuộc sống ban đầu, sinh hoạt phí hàng tháng (tối đa 4 tháng) tổng cộng 20.000 AUD.

Đây là chương trình mạng tính cạnh tranh cao. Tham khảo thông tin tại trang web của chương trình: www.endeavour.deewr.gov.au

 

Số lần xem trang: 11803
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám sáu ba ba

Xem trả lời của bạn !