Theo tinh thần hợp tác trao đổi học thuật, Lãnh sự quán Úc đã cử một đoàn giáo sư của trường đại học Southern Cross đến trình bày tại trường một seminar về Khoa học đất và quản lý lâm nghiệp.
 
Nội dung trình bày tập trung vào 4 lĩnh vực sau:
 
1. Acid sulfate soil assessment and management: recent advances in understanding
2. Secure terrestrial carbon biosequestration opportunities using Plantstone Carbon for agriculture and forestry
3. Forestry management
4. Research opportunities in Geosciences and Forestry at Southern Cross University
 
Thời gian: Từ 9:30 ngày 30/9/2009. Thành phần: Sinh viên và thấy cô khoa Nông Học, khoa Lâm nghiệp, người quan tâm.
 

Trân trọng thông báo và mời tham dự.

 

Phòng HTQT

Số lần xem trang: 342
Điều chỉnh lần cuối: 29-09-2009

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu một không bốn

Xem trả lời của bạn !