Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội học tập, tiếp xúc và thảo luận với các chuyên gia kinh tế và xã hội nước ngoài, Bộ Môn phát triển nông thôn đã liên lạc mời PGS. TS. Shane Tarr quốc tịch New Zealand đến trường tiến hành một buổi seminar về kinh nghiệm xây dựng các chương trình kinh tế xã hội và nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới.

TS. Shane Tarr là người đã từng công tác ở nhiều khu vực châu Á, Âu và Phi, là chuyên gia tư vấn cho nhiều tổ chức quốc tế như ADB, WB, EC, UNDP, USAID, AusAID...

Thời gian tiến hành: 30/9/2009 từ 13:00 - 14:00

Địa điểm: Bộ môn Phát triển Nông thôn - Khoa Kinh tế

Thành phần: Sinh viên các lớp DH06PTNT, DH06KT, giáo viên và những sinh viên khác có quan tâm.

Trân trọng kính mời.

Số lần xem trang: 348
Điều chỉnh lần cuối:

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba một hai ba

Xem trả lời của bạn !