Trong khuôn khổ chương trình AISA INVEST về chất lượng trong công nghệ thực phẩm hợp tác giữa trường Đại học Tours cộng hòa Pháp và Trường đại học Nông Lâm, một buổi hội thảo phổ biến và trao đổi chuyên môn về an toàn và chất lượng sản phẩm nông nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày Thứ sáu 2/10/2009 từ 8:30 đến 12:00 tại phòng họp số 1, nhà Thiên Lý đại học Nông Lâm. Mời quý vị quan tâm đến tham gia.

Người trình bày: Patirck Garres

Người liên hệ: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hải

 

Số lần xem trang: 347
Điều chỉnh lần cuối:

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu ba tám hai

Xem trả lời của bạn !