Dự án Mekarn hợp tác giữa Đại học Nông Lâm và Đại học Nông nghiệp Thụy Điển do tổ chức Sida tài trợ (chương trình hợp tác nghiên cứu Nông nghiệp bền vững dựa trên chăn nuôi vùng hạ lưu sông Mêkông: MEKARN) sẽ tổ chức 1 khóa huấn luyện về các Phương pháp Phân tích căn bản dinh dưỡng gia súc (Analytical Methods in Animal Nutrition) tại Đại học Nông Lâm từ ngày 7 tháng 9 đến 18 tháng 9 năm 2009.

Mục tiêu của khóa học:

Huấn luyện kỹ năng cơ bản trong phân tích dinh dưỡng gia súc cho các nghiên cứu sinh và các cán bộ phân tích phòng thí
nghiệm trong mạng lưới MEKARN.


Cán bộ giảng dạy: PGS Tiến sĩ Hans Pettersson, và PGS tiến sĩ Torbjorn, cán bộ giảng dạy trường Đại học Nông nghiệp Uppsala Thụy Điển và TS Nguyễn Quang Thiệu trường Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, chuyên gia phân tích độc chất của công ty VICAM.
 

Ban tổ chức khóa học phối hợp với Trung Tâm phân tích và bộ môn Dinh duỡng khoa CNTY, ĐHNL để tổ chức các buổi thực tập.
 

 

Số lần xem trang: 463
Điều chỉnh lần cuối:

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám sáu ba tám

Xem trả lời của bạn !