Hội nghị sẽ diễn ra vào 2 ngày 4-5 tháng 3 năm 2010 tại Đại học Nông nghiệp Hoàng gia Campuchia, Phnom Penh, Cambodia. Nội dung của hội nghị sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững với những chủ đề đặc biệt như sau:

- Giáo dục trong phát triển nông thôn bền vững

- Thị trường, đối tác, sản phẩm giá trị gia tăng, phát triển cộng đồng, tiếp cận về kỹ thuật, bảo tồn văn hóa .... trong phát triển nông thôn.

- Quản lý môi trường: Đa dạng sinh học, xói mòn và bảo vệ đất, bảo tồn chất lượng nước, vấn đề tàn phá và bảo vệ rừng, các kỹ thuật bản địa....

- Hệ thống nông nghiệp: Nông nghiệp hữu cơ, cây cỏ chống xói mòn, cơ khí hóa, hệ thống tưới tiêu, quản lý dinh dưỡng và dịch hại, nông lâm kết hợp....

- Hệ thống cơ sở hạ tầng

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Địa chỉ web tham khảo: http://www.int-erd.org

Hội thảo đang kêu gọi tham gia gửi bài viết những abstract theo email: icerd@int-erd.org

Download nội dung bằng tiếng anh của thông báo này ở đây   Brochure của hội thảo

 

Số lần xem trang: 470
Điều chỉnh lần cuối:

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai năm hai sáu

Xem trả lời của bạn !