Chương trình học bổng Hà Lan (NFP) là một chương trình dựa theo nhu cầu và được thiết kế để tăng cường năng lực cho các tổ chức thuộc 57 nước đang phát triển thông qua việc cung cấp các khoá đào tạo và giáo dục cho nhân viên theo chuyên ngành. NFP được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan từ dòng ngân sách hợp tác phát triển.

Nhu cầu về giáo dục và đào tạo phải xuất phát từ chính tổ chức, cơ quan của người nộp đơn. Điều này có nghĩa người nộp đơn được chỉ định bởi người sử dụng lao động. Những đơn đăng ký học bổng không được sự ủng hộ của người sử dụng lao động sẽ không được xem xét.

Các chương trình NFP:

* Học bổng cho cao học
* Học bổng cho tiến sĩ
* Học bổng ngắn hạn

Biết thêm thông tin về NFP các ứng cử viên nên liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự Hà Lan trước để được chỉ dẫn cụ thể và để hỏi các thủ tục, điều kiện và tiêu chí lựa chọn cụ thể. Những nội dung này có thể khác với thông tin có trên tờ rơi hoặc tại www.nuffic.nl/international-students/scholarships/asia-africa-latin-america-and-eastern-europe/the-netherlands-fellowship-programmes.

Download các thông tin về  học bổng và các application form ở đây

Số lần xem trang: 11800
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu ba hai chín

Xem trả lời của bạn !