Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) theo nguồn Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam trong năm tài khóa 2000-2001. Trong 8 năm qua, Chương trình học bổng JDS đã cấp 242 suất học bổng Thạc sĩ toàn phần cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc trúng tuyển học bổng JDS sang học tại các trường đại học của Nhật Bản.

            Hiện nay, Văn phòng dự án JICE JDS tại Việt Nam đang nhận đơn xin học bổng cao học toàn phần tại Nhật Bản của các cá nhân quan tâm đến cơ hội học tập tại một trường đại học ở Nhật Bản trong năm 2009- 2010.

            Đối tượng của chương trình JDS là các cán bộ trẻ đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, các nhà nghiên cứu và các cá nhân khác, những người mà sau khi học xong có thể trở thành các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực công tác hoặc trở thành các nhà lãnh đạo của Việt Nam thế kỷ 21.

            Tất cả các chương trình cũng như bài giảng ở Nhật Bản sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh. Chính phủ Nhật Bản sẽ chi trả toàn bộ các chi phí cần thiết.

            Nội dung chi tiết trong phần đính kèm: Download

Một số nội dung cần quan tâm với chương trình học bổng này có thể tham khảo tại đây:

http://sv2.jice.org/e/jds/scholarships/vietnam/index.htm

Toàn bộ hồ sơ cần chuẩn bị cho năm 2009 có thể download trong mirror tại website này: Download. Do đã gần hết thời hạn đăng ký (From 17th August to 11th September, 2009), có thể download application cho năm 2010-2011 tại đây: download

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số lần xem trang: 12036
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy ba sáu ba

Xem trả lời của bạn !