ACIAR cấp hai loại học bổng:

1. Học bổng mang tên John Allwright: là loại học bổng do ACIAR tài trợ nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ khoa học ở các nước đối tác theo học để lấy bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ ở Ôxtrâylia. Các cán bộ khoa học Việt nam đang tham gia vào các dự án của ACIAR đủ tiêu chuẩn để nộp đơn xin cấp học bổng.

Chương trình này tài trợ cho các cán bộ khoa học ở các nước đang phát triển, hiện đang tham gia vào các dự án hợp tác nghiên cứu nông nghiệp do ACIAR, được theo học lấy bằng vị cao hơn ở các trường đại học của Australia.

 
Điều kiện và tiêu chuẩn ứng tuyển:

- Là cán bộ khoa học đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ở các nước đang phát triển, đang tham gia tích cực vào một dự án nghiên cứu do ACIAR tài trợ vào thời điểm ứng tuyển học bổng ;

- Đơn xin phải được sự ủng hộ của các chủ nhiệm dự án phía Australia và Việt Nam ;
- Ở trong diện biên chế nhà nước hoặc hợp đồng dài hạn; và được sự chấp thuận của cơ quan công tác và Bộ chủ quản;
- Sức khoẻ tốt;
- Trình độ tiếng Anh tốt.

Theo dõi thông báo của văn phòng ACIAR tại Việt Nam để biết tin sớm nhất về học bổng này hàng năm.


Tải application form ở đâu?

* John Allwright Eligibility Criteria and Application Form: http://www.aciar.gov.au/node/430
Applications for the John Allwright Fellowship are now open.

* John Allwright Fellowships Returnee Awards: http://www.aciar.gov.au/node/431
Information about the Returnee Awards for John Allwright Fellows who have completed their fellowships

* Past and present Fellows: http://www.aciar.gov.au/node/617
Information on ACIAR's John Allwright fellows alumni and active fellowships

* Training and capacity building

: http://www.aciar.gov.au/training


ACIAR's training and capacity building program, including fellowships and coursework.

 


Tham khảo thêm về nội dung chương trình học bổng này tại các trang web:

1. http://www.rural-leaders.com.au/index.php?option=com_content&view=category&id=21&layout=blog&Itemid=19

2. The John Allwright Fellowship scheme: survey report 2008: http://www.aciar.gov.au/publication/CP18

3. Building on the John Allwright Fellowship Scheme: http://www.aciar.gov.au/publication/CP06

4. Impact of the John Allwright Fellowship Scheme - Survey Report: http://www.aciar.gov.au/publication/CP05

 2. Học bổng mang tên John Dillon: là loại học bổng do ACIAR tài trợ nhằm tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các cán bộ khoa học hoặc các nhà kinh tế nông nghiệp trẻ và tài năng ở các nước đối tác của ACIAR. Những người này đã hoặc đang tham gia dự án của ACIAR. Mục đích của học bổng này là tăng cường năng lực lãnh đạo trong các lĩnh vực như quản lý nghiên cứu nông nghiệp, chính sách nông nghiệp và khuyến nông thông qua các chương trình tham quan học tập ở Úc được thiết kế cụ thể cho từng đối tượng trúng tuyển.
Xem chi tiết về học bổng

Application form cho năm 2010 có thể tham khảo tại đây: http://iro.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=6376&ur=iro

Nguồn:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Nội. Weblink: http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/ACIARgrant.html

- ACIAR Úc: http://www.aciar.gov.au

Số lần xem trang: 11813
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một hai một một

Xem trả lời của bạn !