Chương trình Fulbright tại Việt Nam vừa thông báo danh sách các học giả Fulbright năm học 2009-10. Các học giả này đã có trường tiếp nhận ở Việt Nam nhưng các trường/viện có thể mời các học giả này tham gia các hội thảo chuyên đề/chương trình tập huấn trong khoảng 2-5 ngày. Xin thông báo đến các Khoa/Bộ môn/ Viện/ Trung tâm trong trường nếu có nhu cầu mời giảng hay tham dự tổ chức seminar.... để tiện liên hệ và lên kế hoạch.

Vài điều lưu ý:

1. Các đơn vị cần thảo luận chi tiết về chuyên đề sẽ cùng cộng tác với học giả Fulbright.

2. Chương trình Fulbright sẽ chi trả phần chi phí đi lại cho các học giả. Các đơn vị chịu chi phí nhà ở cho học giả trong thời gian cộng tác (chi phí nhà ở bằng mức cho một giảng viên trong nước)

 

Đơn yêu cầu học giả và danh sách đính kèm:

1. Đơn yêu cầu

2. Danh sách học giả

Trân trọng,

 

Phòng HTQT

Số lần xem trang: 11800
Điều chỉnh lần cuối: 28-08-2014

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám tám sáu tám

Xem trả lời của bạn !