Kính gi: Các Khoa/Bộ Môn/Trung tâm
 
THÔNG BÁO

(Chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên giữa Trường Đại học Maejo Thái Lan và các Trường thuộc các nước trong tiểu khu vực Sông Mêkông)

 

Ban Giáo dục Đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Thái Lan (OHEC) tài trợ cho chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên  giữa Trường ĐH Maejo Thái Lan và các Trường thuộc các nước trong tiểu khu vực Sông Mêkông (GMS) vào năm 2010. Thời gian đối với các hoạt động trao đổi kéo dài từ 1-4 tháng.

 
Điều kiện ứng tuyển:

-               Đối với các cán bộ nghiên cứu và giảng viên: công tác tại trường ít nhất 01 năm; trình độ anh ngữ tốt (TOEFL ít nhất đạt 500) hoặc các kết quả kiểm tra trình độ Anh ngữ tương đương khác; không quá 58 tuổi (tính từ ngày 01/10/2009)

 

-               Đối với sinh viên: sinh viên đại học (năm 02 trở lên), sinh viên cao học hoặc nghiên cứu viên tiến sĩ, kết quả học tập học kỳ gần nhất trước khi ứng tuyển đạt kết quả tốt; trình độ tiếng Anh tốt (TOEFL ít nhất đạt 480) hoặc các kết quả kiểm tra trình độ Anh ngữ tương đương khác.

 
Thời hạn nộp hồ sơ:

Các ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển  về phòng Hợp tác Quốc tế trước ngày   15/09/2009.

 

Thông tin chi tiết tại website: www.inter.mua.go.th hoặc xin liên hệ phòng Hợp tác Quốc tế (tel: 38966946).

 

Kính đề nghị Quí Khoa/Bộ môn/Trung tâm thông báo rộng rãi đến các cán bộ và sinh viên về chương trình trao đổi này.

 
            Trân trọng kính chào.
 

                                                                                                                PHÓ TP. HỢP TÁC QUỐC TẾ

 
 
 
 
 

 TS. NGUYỄN PHÚ HÒA

Số lần xem trang: 11804
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một năm năm sáu

Xem trả lời của bạn !