THÔNG BÁO VỀ LỚP ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
“PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ
MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN”
do Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và Đại học Y Dược TP. HCM phối hợp tổ chức
 

1. Thời gian đào tạo:
• Lớp 1: từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 8 năm 2009
Hạn chót đăng kí: 26/07/2009.
• Lớp 2: từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8 năm 2009
Hạn chót đăng kí: 09/08/2009.
 

2. Địa điểm đào tạo:
Trung tâm Pháp ngữ Hỗ trợ Công nghệ Giáo dục (Campus numérique francophone)
Phòng 205 Nhà A4, Đại học Bách khoa
268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. HCM
 

3. Mô tả chi tiết:
- Đối tượng: các giảng viên, nhà giáo, chuyên viên sư phạm và công nghệ giáo dục, nhà quản lí,... đã,
đang hoặc sẽ tham gia các dự án đào tạo trực tuyến ở các trường đại học.
- Yêu cầu tiên quyết: biết sử dụng các chức năng cơ bản của máy tính, các ứng dụng văn phòng,
điện thư; biết tìm kiếm thông tin trên Internet; có sẵn nguồn tài nguyên cho một môn học giảng dạy ở
bậc đại học hoặc một nội dung kiến thức tương đương với một bài thuyết trình ít nhất 10 phút, lưu dưới
các định dạng mở (.odt, .rtf, .txt, .html).
- Mục tiêu: qua lớp học này, người học sẽ được trang bị kiến thức và kĩ năng để có thể:
• tổ chức được một chương trình đào tạo trực tuyến đáp ứng tốt các yêu cầu sư phạm,
• hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng và tổ chức chương trình giảng dạy trực tuyến của mỗi người,
• giúp đồng nghiệp hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng công nghệ giáo dục (TICE) nhằm mục đích
đổi mới và cải thiện chất lượng giảng dạy đại học,
• khuyến khích phát triển các phương pháp sư phạm mới trong giảng dạy, đặc biệt là các
phương pháp “học tập phối hợp nhóm” và “học tập giải quyết vấn đề”.
 

4. Hình thức tổ chức: Học tập trung liên tục 5 ngày, mỗi ngày hai buổi sáng và chiều. Giảng viên là
một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về giảng dạy và đào tạo trực tuyến trong mạng lưới các trường
đại học thành viên của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF). Ngôn ngữ sử dụng trong lớp học là tiếng
Pháp. Người học ở xa sẽ được AUF đài thọ chi phí đi lại, ăn ở. Học viên hoàn thành tốt yêu cầu của
lớp học sẽ được cấp chứng chỉ.


5. Học phí:
• Cán bộ giảng viên đại học: AUF đài thọ.
• Cán bộ cơ quan nhà nước và nhân viên các tổ chức phi chính phủ: 100 euro/người.
• Doanh nghiệp: 200 euro/người.


6. Đăng kí: người học tự đăng kí tham gia thông qua một hệ thống quản lí trực tuyến.
• Lớp 1: http://www.transfer-tic.org/rubrique9.html?idProgramme=801
• Lớp 2: http://www.transfer-tic.org/rubrique9.html?idProgramme=802
• Ở cuối mỗi trang, sau các thông tin giới thiệu về lớp học (bằng tiếng Pháp), chọn đăng kí tham
gia với tư cách người học (Participant).
• Có thể tải bản hướng dẫn đăng kí tham gia các khóa đào tạo chuyển giao công nghệ (Transfer)
tại địa chỉ: http://www.hcmv.vn.refer.org/moodle/file.php/1/public/transfer-inscription-guide-vi.pdf.
Để có mọi thông tin chi tiết hoặc cần được hướng dẫn trong quá trình đăng kí, xin vui lòng liên hệ:
Nguyễn Tấn Đại
• điện thư: nguyen.tan.dai@auf.org
• điện thoại: 08 38646684 (snb. 101)
• fax: 08 38646687
• điện thoại di động: 09 89 06 49 51

Download: Thông báo bằng tiếng Pháp

Số lần xem trang: 11798
Điều chỉnh lần cuối: 15-07-2009

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba tám không chín

Xem trả lời của bạn !