Quý vị đại biểu tham dự và người quan tâm vui lòng download các bài liên quan theo link sau:

- Báo cáo tổng kết cuối cùng (English): Download ở đây

 

Cập nhật: NDThanh

Số lần xem trang: 338
Điều chỉnh lần cuối: 09-07-2009

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba một bốn một

Xem trả lời của bạn !