Văn phòng chương trình phát triển ca cao hữu cơ và thương mại công bằng tại Việt Nam đã được thành lập vào ngày 15/6/2009 tại trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Đây là văn phòng làm việc trong khuôn khổ chương trình Eco-Cacao 2008-2013 (Production and Marketing Support Program for Organic and Fair-Trade Cocoa (Eco-Cacao). Thông tin sơ bộ về chương trình như sau:

Thời gian

Lập kế hoạch: Tháng 1 – 12 2008, thí điểm: Tháng 1 – 12 2009, thực hiện dự án: 2009-2013

Đối tác:

Văn phòng Helvetas Việt Nam (Helvetas Vietnam Swiss Association for International Cooperation )
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)
Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh (PPC)
Sở nông nghiệp các tỉnh (DARD)
Sở Khoa học & Công nghệ các tỉnh (DST)
Các công ty (Cargill, Ritter Sport, Grand Place, certification agency, others)
 

Mục tiêu chung

Tăng cường mức sống cho người dân ở các tỉnh phía Nam Việt Nam thông qua phát triển các điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường có liên quan đến nông nghiệp.

Các hình ảnh trong ngày khai trương văn phòng

Hình 1: Các lãnh đạo nhà trường chia vui với đại diện chương trình

Hình 2: Lãnh đạo nhà trường chụp hình lưu niệm với các nhân viên, chuyên gia của chương trình

 

Tin bài: Văn phòng Eco-Cacao & NDThành

Số lần xem trang: 415
Điều chỉnh lần cuối: 28-08-2014

CÁC HOẠT ĐỘNG HTQT CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một hai năm chín

Xem trả lời của bạn !