Văn phòng ACIAR vừa thông báo về chương trình John Dillon Fellowship cho năm 2010. Chi tiết xin xem thông tin ở John Allwright and John Dillon Fellowship Alumni Association Newsletter for 2009 <<<đính kèm>>>

* advance notice of the call for John Dillon Fellowship applications for leadership training in Australia. The closing date for applications to reach ACIAR will be 31 August 2009; and
* sponsorship opportunities for current and past John Dillon and John Allwright Fellows to the 27th Conference of the International Association of Agricultural Economists (IAAE), which will be held in Beijing China, August 16-22, 2009. The conference theme is ‘The New Landscape of Global Agriculture’.

Quý Thầy Cô cần hỗ trợ đăng ký xin vui lòng liên hệ phòng HTQT.

Trân trọng.

Số lần xem trang: 11796
Điều chỉnh lần cuối: 17-06-2009

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám chín năm ba

Xem trả lời của bạn !