Quỹ Fulbright Vietnam vừa công bố chương trình Fulbright New Century Scholars Program (NCS) cho năm 2009. 

 Mục tiêu của đợt lựa chọn này là "The University as Innovation Driver and Knowledge Center." Xin xem thông tin trên trang web của Fulbright  để biết thêm chi tiết.
Scholars with expertise and interest in the 2009 New Century Scholar theme are invited to apply by December 5, 2008. Please help us forward this announcement to anyone who you think are interested in the Program. 
 

Số lần xem trang: 12038
Điều chỉnh lần cuối: 28-08-2014

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn ba sáu tám

Xem trả lời của bạn !