Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Đại học Công lập California (CaliforniaStateUniversity – CSU), Trường Đại học California

sẽ mở khóa huấn luyện ngắn hạn ngành Đảm bảo Chất lượng (Quality Assurance).

 

 

Đây là khóa huấn luyện ngắn hạn được tổ chức lần đầu tiên trong lĩnh vực này nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay. Khóa Huấn luyện sẽ do các Giáo sư nổi tiếng trong lỉnh vực Đảm bảo chất lượng trực tiếp giảng dạy.

 

 

Thời gian tổ chức từ 17 – 21 tháng 11 năm 2008 tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

Mục đích của Khóa huấn luyện nhằm trang bị cho những học viên những khái niệm cơ bản cũng như các phương pháp được các tổ chức trên thế giới ngày nay sử dụng. Khóa huấn luyện bao gồm có 2 phần – phần thứ nhất trình bày về Quality Function Management and TQM, phần thứ hai giới thiệu về khuynh hướng hiện tại trong quản lý chất lượng.

 

 

Đối tượng tham gia khóa học là những người đã có bằng đại học và làm việc trong lỉnh vực quản lý chất lượng, đặc bịệt là nhân sự về quản lý chất lượng của các công ty xí nghiệp trong các khu chế xuất.

 

 

Học phí $380 cho tòan bộ khóa giảng. Các học viên hoàn thành khóa học sẽ được Đại học California (CSU) cấp giấy chứng chỉ.

 

 

Form Đăng ký: download ở đây: http://nguyentitan.googlepages.com/NNGKKHAHC.doc

 

 

Số lần xem trang: 11802
Điều chỉnh lần cuối: 28-08-2014

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba không chín sáu

Xem trả lời của bạn !