Phòng HTQT thông tin về việc xét chọn ứng viên nhận học bổng tại chỗ Hessen, Cộng hòa Liên Bang Đức năm học 2023 - 2024.


Số lượng học bổng: 03 suất
Tiêu chí để được xét cấp học bổng như sau:
1. Kết quả học tập học kỳ gần nhất đạt 7,5 trở lên
2. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác.
3. Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác
4. Tham gia hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên): hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông, phòng chống dịch Covid hoặc hình thức khác

Kính mong Quý Khoa thông báo đến các em sinh viên khoa mình và lập danh sách tuyển chọn dựa trên các tiêu chí đã nêu gửi về Phòng Hợp tác Quốc tế tổng hợp. Hạn cuối nhận danh sách đề cử trước 16:00 ngày 05/01/2024.

Sau khi nhận được danh sách từ Quý Khoa, Phòng HTQT sẽ tổng hợp và hướng dẫn các em điền các mẫu đơn liên quan cũng như thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định. 

 
Thông tin chi tiết về học bổng: Tại đây

Trân trọng.

 

Số lần xem trang: 2218
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai hai năm hai

Xem trả lời của bạn !